• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Začátek nového školního roku 2017/2018

 
Už podvacáté sedmé zahájíme školní rok v Integrálu v pondělí 4. září 2017 v 8:30 tradičně na školním hřišti!!! Věříme, že nám k tomu dopomůže i vhodné počasí. Těšíme se na všechny, kteří se našeho společného setkání zúčastní. Zváni jsou i rodiče a další rodinní příslušníci. Výuka bude tento den ukončena ve třídách I. stupně v 9:10, na II. stupni v 10:00 hodin.
 
Školní družina bude s ohledem na délku výuky první školní den v plném provozu až od 5. 9. 2017. V případě, že bude nezbytné pohlídat Vaše dítě již první školní den, vybavte ho prosím patřičnou dávkou jídla. Je však možné, že bude tento den ve školní družině samo.
 
Školní jídelna je připravena nasytit své strávníky také až od úterý 5. září, viz. náš jídelníček. Stravné však prosím zaplaťte již první den školy, aby mohly paní kuchařky počítat s přesným počtem strávníků.


 

Rozvrh výuky v dalších dnech

úterý 5. 9. 2017
1. ročník – 2 vyučovací hodiny – do 10:00
2.-5. roč. – 3 vyučovací hodiny – do 11:00
6.-9. roč. – 4 vyučovací hodiny – do 11:50
 
středa 6. 9. + pátek 8. 9. 2017 – jen dopolední výuka podle stálého rozvrhu
1. roč. – ve středu 3 vyučovací hodiny, v pátek 4 vyučovací hodiny 
2.-5. roč. – 4-5 vyučovacích hodin dle rozvrhu 
6.-9. roč. – 5-6 vyučovacích hodin v závislosti na rozvrhu
 
čtvrtek 7. 9. 2017 - výuka jen do 11:00 z důvodu odpoledního semináře pro pedagogický sbor
- z tohoto důvodu provoz ŠD omezen do 12:00 - děkujeme za pochopení
- tento den budou svačiny automaticky odhlášeny, oběd výjimečně od 11:00 do 12:00 
 
od pondělí 11. 9. 2017 vyučování podle stálého rozvrhu v plném rozsahu pro všechny ročníky (tj. 
včetně odpoledního vyučování!)
 
v týdnu od pondělí 11. 9. 2017 zahájí svou činnost asistentky pedagoga
v týdnu od pondělí 18. 9. 2017 zahájena speciální náprava, grafomotorika, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, logopedie, NVS a zájmové kroužky
v týdnu od pondělí 2. 10. 2017 zahájeno doučování z matematiky a českého jazyka ve třídách II. stupně (7:30-8:10) a všechny druhy terapií (dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie)
v týdnu od pondělí 9. 10. 2017 zahájen nácvik sociálních dovedností a pravidelné schůzky se  školním psychologem
 

Informace o rozložení odpolední výuky jednotlivých ročníků:

1. - 4. tř. – bez odpolední výuky
5. tř. – v pondělí do 13:30, v pátek informatika do 14:20 (jedenkrát za 14 dní)
6. tř. - v pondělí jen dívky Tv do 14:20
7. tř. – v pondělí dívky Tv do 14:20, v pondělí nebo úterý povinně volitelné předměty do 15:20 (záleží na výběru předmětu), ve středu pracovní činnosti do 14:20 (jedenkrát za 14 dní), v pátek chlapci Tv do 14:40
8. tř. – v pondělí jen dívky Tv do 14:20, povinně volitelné předměty v úterý do 15:20, v pátek jen chlapci Tv do 14:40
9. tř. - ve pondělí jen dívky Tv do 14:20, povinně volitelné předměty v úterý nebo ve čtvrtek do 15:20 (záleží na výběru předmětu), ve středu Seminář z českého jazyka do 15:20 (jedenkrát za  14 dní), v pátek jen chlapci Tv do 14:40