• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Seznam kroužků ve školním roce 2017-18

HRA NA KLAVÍR (ved. Vít Homér)

Kroužek klavírní hry sleduje seznámení dětí s tímto náročným a krásným nástrojem s ohledem na specifické potřeby žáků této školy, tedy napřed seznamuje s nástrojem jako takovým a pokouší se zvládnout základní prstové dovednosti a synchronizaci obou rukou, až později přidává integraci těchto
schopností s notovým zápisem dle aktuálního stavu dětí.

HRA NA FLÉTNU (ved. Vít Homér)

Flétnový kroužek spojuje výukový aspekt se zdravotně terapeutickým. Notový zápis pro flétnu je relativně přehledný (tedy vhodný pro žáky se SPU). Velmi přínosný je výcvik hmatových senzorů obou rukou a procvičování dechové ventilace (vhodné pro astmatiky, alergiky…).

HRA NA KYTARU (ved. Michaela Mertlová)

Kroužek „Hra na kytaru“ působí na naší škole již třetím rokem a je dosti oblíben. Mohou ho navštěvovat žáci od 5. do 9. ročníku, a to jak začátečníci tak i pokročilí, děti více či méně hudebně nadané. Výuka je individuální a je zaměřena především na zvládnutí doprovodu písní pomocí akordových kytarových značek. Písně si žáci vybírají sami dle svého hudebního vkusu. Kdo má hlubší zájem o hru na tento zájem, může se naučit základům klasické hry na kytaru, tj. hraní podle not, vybrnkávání stupnic apod.

VÝTVARNÝ KROUŽEK (ved. Michaela Soukupová)

Výtvarný kroužek navštěvují děti, které mají nejen šikovné ruce, ale především hlavu plnou nápadů a odvahu experimentovat s různými materiály. Děti pracují s rozličnými technikami, které se učí kombinovat a tím dokážou vytvářet zajímavé plošné i prostorové objekty.
Největší zájem je o práci s keramickou hlínou. Naši malí keramici se na kroužku učí pracovat s různými druhy hlíny - bílou, šedou, šamotovou i s červenicí. Používají k tomu různé druhy nástrojů - špachtle, očka, dlátka a vykrajovátka. Umí sestavovat pláty nebo modelovat z hroudy či z válečku. Znají, jak pracovat s engobou i s glazurou. Děti poznají, že trpělivost a pečlivost jsou důležité vlastnosti k tomu, aby se výrobky povedly. Při práci je i čas na pohádku, vyprávění i dostatek prostoru si zarelaxovat. Děti dokážou zhotovit drobné plastiky, plošná i prostorová dílka, která si odnesou domů a tím dělají radost sobě i svým nejbližším.

výtvarný kroužek

výtvarný kroužek

KULTURNĚ LITERÁRNÍ DÍLNA (ved. Hana Sovová)

Putujeme po Praze, navštěvujeme památky a výstavy. Nakupujeme nové knihy, staráme se o školní knihovnu a její nástěnku, sdílíme své zážitky z přečtených knih. Hrajeme si na reportéry a vydáváme školní časopis
Těší se na Vás velká Sova

LOGIKA - ŠACHY (ved. Václav Vojta)

Šachy jsou klasická desková hra pro dva hráče, v soutěžní podobě zároveň považovaná za odvětví sportu. Důležitou složkou šachu je také šachová teorie, která má dnes charakter vědy. Kompoziční šach rozvíjí umělecký aspekt šachů. Výuka a hraní šachů se doporučuje jako způsob, jak zlepšit kvalitu myšlení a rozvinout příznivé charakterové vlastnosti. Šachy jsou jednou z nejpopulárnějších her světa, kterou hrají miliony lidí jak neformálně pro zábavu, tak i v soutěžní, sportovní podobě. Cílem hry je mat, takové napadení soupeřova krále, které nelze odvrátit. Šachy neobsahují prvek náhody, partii rozhodují schopnosti a znalosti hráčů. Budeš i ty schopný porážet ostatní v unikátních bitvách? Přihlaš se na šachový kroužek a uvidíme, co v tobě je!

KROUŽEK PLAVÁNÍ (ved. Michaela Mertlová a Hana Šustová)

Navštěvují ho žáci od 6. do 9. třídy. Náplní jsou dechová cvičení ve vodě a potápění, zdokonalování plaveckého způsobu prsa a základy dalších plaveckých způsobů (kraul, znak). Nechybí ani hry a soutěže ve vodě. Své dovednosti si účastníci vyzkouší podle libosti při plaveckých závodech, které se konají na jaře. Činnost kroužku probíhá v bazénu hotelu Olšanka v Praze 3, se kterým máme dlouhodobé dobré zkušenosti. Dopravu žáků na plavání a případně i zpět zajišťuje vedoucí kroužku.

SPORTOVNÍ KROUŽEK (ved. Hana Šustová)

Sportovní kroužek zahrnuje různé druhy míčových her. V průběhu roku budeme hrát: fotbal, vybíjenou, florbal, stolní tenis, badminton atd. Cílem je všestranně rozvíjet herní dovednosti. Klademe důraz na sportovní zdraví, přátelství a správně soutěživý kolektiv. Zaměřujeme se na rozvíjení pohybové koordinace, obratnosti, posilování a postřeh.

KROUŽEK INFORMATIKY PRO 1. stupeň (ved. Václav Vojta)

je určen dětem, které rády objevují tajuplný svět informačních technologií a baví je počítač i při "neherních" aktivitách. Záleží na konkrétní skupině, na znalostech dětí a jejich šikovnosti. Obvykle se ale zabýváme v průběhu roku těmito tématy:
• Základní informace o počítači – počítač zvenku i zevnitř
• Ovládání prostředí OS Windows
• Základy práce v textovém editoru
• Základy práce v tabulkovém editoru
• Základy práce v grafickém editoru – úprava obrázků, animace, koláže
• Základy tvorby prezentací
• Základy práce s internetem – rozcestníky, vyhledávání zajímavostí
• Obsluha nejrůznějších výukových programů
• Tvorba vlastního blogu na internetu

FILMOVÝ KLUB V ANGLIČTINĚ S RODILÝM MLUVČÍM (ved. Chris Egner)

Kroužek otevíráme pro žáky s dobrou úrovní angličtiny. Je určen pro ty, kteří si chtějí své komunikační schopnosti ještě zlepšit při řízeném společném poslechu a sledování filmů a klipů, a to v původním znění bez titulků. Kromě toho budeme o filmech po jejich projekci anglicky diskutovat, hrát různé hry a vytvářet projekty.

KROUŽEK VAŘENÍ (ved. Chris Egner)

Na tomto kroužku se děti seznámí s potravinami, s rozdíly mezi potravinou a surovinou a poznají chutě a vůně. Začneme studenou kuchyní a budeme se učit, jak krájet a loupat, jak připravovat různé pomazánky a saláty.
Potom budou následovat jednoduchá vařená jídla z české i mezinárodní kuchyně. Budeme se učit, jak připravit maso a rozdíly mezi různými typy masa, připravovat různé omáčky, a dokonce se naučíme vyrobit domácí těstoviny.
Nakonec přijde na řadu pečení. Upečeme drobné pečivo, sušenky a jednoduché koláče. Navíc zkusíme domácí chleba a také zdobení dortů na slavnosti. Při tom všem se naučíme, jak prostírat, stolovat a připravovat slavnostní tabuli. Vše si prakticky vyzkoušíme a získáme nejen recepty, ale hlavně užitečné znalosti o jídle a gastronomii.

KUCHAŘKA OBLÍBENÝCH RECEPTŮ KE STAŽENÍ

TANEČNÍ (ved. Hanka Sovová ml.)

Po delší pauze otevíráme Taneční kroužek a to v trochu jiné podobě.
Především se zaměříme na Contemporary dance, který kombinuje techniky baletu a moderní techniky, z nichž vychází. Budeme se učit práci s těžištěm, jeho posuny mimo osu, kontrolované pády, střídání rychlých a pomalých pohybů. S tím vším vytvoříme příběh v taneční řeči, na konkrétní téma. Tento tanec zajišťuje technickou všestrannost, objevování nových možností a hranic, co naše tělo dokáže.
Mimo to, nakousneme styly jako jazz, hiphop, broadway. Na konci školního roku vznikne představení, kde Vám ukážeme, co všechno jsme za celý rok dokázali

BYTOVÉ DIVADLO (ved. Lucie Horychová)

Bytové divadlo se odehrává v domácí zkušebně. Přináší to specifickou atmosféru a umožňuje nám to pracovat jinak než ve škole.
Divadelní tvorba je barevná. Navštívíme světy od loutkového divadla přes divadlo experimentální. Zjistíme, co je performance a happening. Projdeme dílnou divadelních improvizací. Postavíme vlastní divadelní tvar a zažijeme celý proces tvorby - od prvotní myšlenky, jejího zpracování, až po samotnou prezentaci. Staneme se autory a tvůrci vlastního divadla!

 

INDIVIDUÁLNÍ VEDENÍ TEMATICKÉ PRÁCE (ved. Lucie Horychová)

Kromě možnosti práce ve skupině nabízíme i individuální práci. Ta je zaměřena na literární a divadelní formy. Jaká konkrétní podoba bude zvolena, záleží na individuální dohodě (práce na knize, scénáři, literárním textu a jeho přednesu, …). Dohodnout se je třeba osobně na telefonu 604 106 510. Na tomto čísle Vám ráda zodpoví Lucie Horychová i Vaše další dotazy (obsah práce, adresa, …). Lekce budou probíhat v její pracovně na Smíchově cca 10 minut tramvají od školy.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA PRO ZÍSKÁNÍ MEZINÁRODNÍ CERTIFIKACE V ANGLIČTINĚ (ved. Chris Egner)

Tato individuální práce je určena pro pokročilé žáky, kteří chtějí získat certifikaci v angličtině. Jedná se o FCE nebo PET Cambridge certifikát pro základní školy, který je pro ně určen. Studijní plán bude vytvořen spolu s žákem podle aktuální úrovně jeho znalostí. Pro dosažení cíle bude využívána individuální komunikace s rodilým mluvčím, práce s textem, jazykové hry i psaní krátkých projektů. V případě zájmu volejte prosím 777 087 524, kde Vám Chris Egner rád zodpoví všechny Vaše dotazy.
 

FIMO HRÁTKY (ved. Dana Sládková)

Nový výtvarný kroužek pro hravé ruce a hlavu plnou fantazie, pro holky a kluky, začátečníky a mírně pokročilé - zábavné tvoření z barevné plastické hmoty FIMO! Naučíme se vyrábět různé korálky, figurky, dárečky a ozdoby, potrénujeme jemnou motoriku rukou, podle chuti a schopností zkusíme i složitější techniky výroby různých šperků. Individuální přístup a zapůjčení speciálních pomůcek zajištěno.