• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Adaptační výjezd pro 1. ročníky

Vážení rodiče,

i letos pořádá naše škola adaptační výjezd pro žáky první třídy. Jeho cílem je posílení kamarádských vztahů v 1. třídě, formování funkčního třídního kolektivu, budování pozitivní vazby s třídní učitelkou a společné stanovení si třídních pravidel. To vše prostřednictvím zážitkových aktivit v netradičním prostředí.

Realizátory této akce jsou Hana Šustová a Alice Běhounková. S případnými dotazy, obavami a problémy se můžete obracet na tyto osoby.

Termín: 18. - 20. 10. 2017

Místo: Zlenice, hotel Kormorán

Sraz: v 8:30 hod. ve škole, na cestu batůžek s pitím, pláštěnku, Lítačku nebo jízdenku MHD a Průkaz dítěte (vystavuje DP Na Bojišti v pracovní dny od 6 do 15 hodin za 20,-Kč)

Návrat: v 15:17 hod. na vlakové nádraží Praha – Vršovice (osobní vlak č. 2542 z Benešova u Prahy)

Cena: 1000,- Kč (ubytování, plná penze, pitný režim, jízdné, odměny, specificky zaměřený program)

Návratku potvrzenou rodiči je třeba odevzdat třídní učitelce do 27. 9. 2017. Platbu, prosím, proveďte nejpozději do 6. 10. 2017 v kanceláři školy. V případě neúčasti dítěte ze zdravotních důvodů bude vrácena částka po odečtení již zaplacených nákladů.

Seznam speciálních pomůcek: pastelky a psací potřeby (stačí několik tužek), šátek, raději teplejší turistické oblečení, turistickou obuv (děti půjdou max. 4 km), přezůvky, hygienické potřeby, pyžamo, převlečení do penzionu - věci prosíme sbalit do přiměřené cestovní kabely, která bude vezena autem. Nedoporučujeme elektronické hry ani mobilní telefony – nejen, že za jejich případné poničení či ztrátu nemůžeme brát zodpovědnost, ale na delší hraní nebudou mít děti vzhledem ke krátkosti pobytu čas.

V Praze dne 15. 9. 2017 Hana Šustová, třídní učitelka

Alice Běhounková, ředitelka školy