• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Začátek nového školního roku

Nový školní rok otvíráme ve středu 1. září 2010 v 8:30 tradičně na školním hřišti!!! Těšíme se na všechny, kteří se našeho společného setkání zúčastní. Výuka bude tento den ukončena ve třídách I. stupně v 9:10, na II. stupni v 10:00.

Školní jídelna je připravena nasytit své strávníky ale až od čtvrtka 2. září, viz náš jídelníček.

Ve čtvrtek 2. 9. se budou žáci 1. třídy učit do 10:00, 2.-5. ročník do 11:00 a 6.-9.ročník do 12:00. V pátek 3. 9. se pak rozvrhy všem prodlouží o další hodinu, tj. 1.třídě do 11:00, 2.-5. třídě do 12:00 a II. stupni do 12:40.

Od pondělí 6. 9. se budou žáci učit podle nového rozvrhu, zatím bez volitelných předmětů.

Od pondělí 13. 9. bude výuka probíhat již podle rozvrhu v plném rozsahu.

Zájmové kroužky zahajují svoji činnost 20. 9. 2010.