• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Výsledky slalomu na lyžích

JÁNSKÉ LÁZNĚ 8.3.2012

LYŽAŘI

Družstvo Zdenky Kučerové               Družstvo Míši Mertlové

1.místo  Jan Stiebitz                                1.místo  Tomáš Kocián

2.místo  Barbora Mertlová                       2.místo  Matěj Krofta

3.místo  Jan Kakos                                  3.místo  Vojta Manda

SNOWBOARDISTÉ

Družstvo Jakuba Běhounka          Družstvo Hanky Sovové

1.místo   Jiří Coubal                                1.místo   Kristýna Kubešková

2.místo   Bára Horáková                         2.místo   Lenka Korbíniová

3.místo   Matouš Kupka                         3.místo   Míša Paulová

Michaela Mertlová

 

Exkurzní den 15. 5. 2012

 

Už několik let se na naší škole koná pravidelně exkurzní den, během kterého navštíví děti ze všech tříd vybrané instituce. Letos se uskuteční v úterý 15. května. A kam se žáci podívají?

 

Třída

Cíl exkurze

I. a II.

Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu, Haštalská 17, Praha1

výukový program Jak krtek ke kalhotkám přišel

III.a IV.

Rádio Blaník,Ortenovo náměstí, Praha 7

V.

Hasičská stanice, Jinonická 1226, Praha 5

VI.

Česká televize, Kavčí hory, Praha 4

VII.a VIII.

 Letiště Praha, K Letišti 6, Praha 6

IX.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní ulice,Praha 1

Olga Svobodová

 

Pozvánka na konzultace

Vážení rodiče,
  zveme Vás na konzultace, které se konají v nezvyklé datum

ve středu 29. 2. 2012 od 16 do 18 hodin.

Přijďte se potěšit informacemi o úspěších vašich dětí při výuce a bezproblémovém chování i mimo ni. Pokud předpokládáte opak, doporučujeme vzít ratolest s sebou, aby mohla být domluva na společné strategii přímočařejší. Upozorňujeme, že jde o poslední možnost před čtvrtletní pedagogickou radou, která se koná po velikonočních prázdninách 12. 4. 2012.
K dispozici Vám budou všichni vyučující včetně terapeutky L. Horychové, speciální pedagožky M. Panýrkové a školní psycholožky.
V kanceláři školy budete opět moci vyřídit své případné finanční pohledávky (doplatek LVK, záloha na ozdravné pobyty, stravné na březen, mléčné svačinky, doplatek školného, …) nebo si pořídit ještě náš školní kalendář na tento rok.


Těšíme se na Vaši účast.

 

Novinky ve fotogalerii

Nové fotografie z kreslení v ateliéru s žáky 8.a 9.tříd.

 

Zápis budoucích prvňáčků již 16. 1. 2011

 

 

První třídní schůzky v roce 2012

Vážení rodiče,

zveme Vás na první třídní schůzky v novém kalendářním roce, které se konají

ve středu 11. 1. 2012 od 17 hodin.

Na programu bude hodnocení prospěchu a chování žáků v souvislosti s blížícím se závěrem 1. pololetí školního roku (uzávěrka klasifikace je 20.1.), informace o ozdravném pobytu tříd v červnu t.r., podrobnosti o probíhajících a chystaných akcích školy v následujících měsících apod.

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na určitě zajímavou přednášku pracovnice SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU Prof. Ing. Jany Dostálové, CSc. nazvanou „Výživová doporučení pro děti s ADHD a dospělé“, jejíž začátek je v 16:00 hodin ve školní jídelně.

Zástupci tříd se sejdou v ředitelně školy v 16:15 hodin.

Rodiče žáků, kteří se zúčastní Lyžařského výcvikového kurzu, očekává vedoucího této akce Mgr. Michaela Mertlová v 18:00 v učebně 6. třídy (II. patro vlevo).

Těšíme se na Vaši hojnou účast.