• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Týden paměti v hodinách angličtiny 2017

I letos jsme si v hodinách angličtiny procvičovali jeden týden paměť v rámci celosvětové akce Brain Awarness Week. Zvolili jsme k tomu týden po jarních prázdninách, kdy jsme všichni byli odpočatí.

S hledáním českých ekvivalentů jsme většinou neměli problém, až na jeden případ. Protože ale právě toto anglické přísloví se často potvruje v praxi, naučili jsme se je, i když jsme nenašli český ekvivalent. A jak to přísloví zní? "A pour workman always blaims his tools."

A pokud vás napadne české přísloví, které  má podobný obsah, dejte nám, prosím, vědět.

L. Kassahunová a L. Štorková

 

ŠKOLA NARUBY

Dne 28.3 bylo v naší škole mnoho věcí jinak. My jsme se dostali do rolí učitelů na prvním stupni.

A jaké jsou naše dojmy?

Adam, Dan R. , David -1.třída : ,,Učilo se nám dobře i přesto, že děti byly malé. Nejdřív jsme byli trochu v rozpacích, protože nepřišel David, který měl učit matematiku. Nakonec ale dorazil a dostali jsme se do pohody. Hodiny nám uběhly rychle a odcházeli jsme šťastní a spokojení z úspěchu."

Anička a Bára -2 třída: ,, Den naruby jsme si užily. Líbilo se nám učit, tedy pokud se tomu, co jsme prováděly, tak dalo říkat. Na závěr chceme dodat, že všechny děti byly moc šikovné a bylo nám s nimi příjemně.“

Dan Č. , Šimon -3.třída :,, Ve třetí třídě jsme vyučovali český jazyk a matematiku. Připravili jsme si různé hry např. matematické pexeso nebo test znalostí i/y. Věříme, že se dětem naše dvouho-dinovka líbila.“

Sylva - 4.třída :,, V úterý jsem měla učit čtvrtou třídu s Týnou a Naty. Ale zůstala jsem na všechno sama! Naštěstí mi pomáhala paní učitelka Míša a děti byly moc hodné. Z celého zážitku mám dobrý pocit.“

Jára, Marek,Vojta -5. třída: ,,Byli jsme trochu nervózní, ale učit jsme dokázali. Myslíme , že nám to šlo celkem dobře. Děti byly slušné a snaživé. Celkově jsme byli spokojeni.“

Naše třídní učitelka říká: ,, Potěšilo mě , že všechny paní učitelky devát'áky moc chválily. Já jim děkuji za to, že se poctivě na hodiny připravili a nenechali se ničím rozhodit.“


IX. třída
 

Fotografie ze školy naruby najdete ve fotogalerii

 

Zápis do 1. třídy již ve čtvrtek 6. 4. 2017

-> více informací o zápisu <- 

 

Pozvánka na konzultace 5. 4. 2017 od 16 hodin

Vážení rodiče,
zveme Vás na poslední konzultace v tomto školním roce, které se konají tradičně ve středu, tentokráte

5. 4. 2017 od 16 do 18 hodin.

Všichni vyučující budou připraveni poskytnout Vám podrobné informace o výkonech Vašich dětí po stránce výuky i chování, a to nejen za III. čtvrtletí. O tom, kde Vás očekávají, se dozvíte jako vždy v přízemí pod orientační tabulí. Pro Vaše případné dotazy a žádosti bude přítomna ve své pracovně jako obvykle i speciální pedagožka Mgr. Monika Skalická a školní psycholožka Mgr. Barbora Straková. V kanceláři Vám bude k dispozici hospodářka školy pí. Vostřezová, u níž můžete vyřídit své případné finanční pohledávky (platba 1. části školného na šk. rok 2017/18, zájmových kroužků a nadstandardní péče za II. pololetí 2016/17, stravného a školního mléka na duben a květen 2017, ozdravného pobytu apod.).

Těšíme se na Vás a věříme, že s námi ve škole strávíte příjemné odpoledne :)
 

 

ÚŽASNÉ VÝSLEDKY BLESKOVÉHO SBĚRU - POŘADÍ TŘÍD

III. ETAPA - březen 2017

1. místo ...............5. třída – celkem 1020,2 kg……..... průměr na žáka 85 kg
2. místo ................4. třída – celkem 689,5 kg…………. průměr na žáka 62,7 kg
3. místo ................2. třída – celkem 190,4 kg................ průměr na žáka 47,6 kg
4. místo ................9. třída – celkem 476 kg………........ průměr na žáka 34 kg
5. místo ................8. třída – celkem 248 kg...........……. průměr na žáka 19,1 kg
6. místo ................6. třída – celkem 205,1 kg................ průměr na žáka 18,7 kg
7. místo ................3. třída – celkem 144,5 kg................ průměr na žáka 14,5 kg
8. místo ................7. třída – celkem 130,5 kg................ průměr na žáka 8,7 kg
9. místo ................1. třída – celkem 58 kg..................... průměr na žáka 8,3 kg

Celý článek...

 

ŠKOLA NARUBY

28.březen by mohl být na naší škole jako každý jiný školní den. Vzhledem k tomu, že je to zároveň „DEN UČITELŮ“ , tedy výročí narození patrona českého školství Jana Amose Komenského, rozhodli jsme se ho nějak ozvláštnit a proto obnovujeme tradici „ŠKOLY NARUBY“.

Co to znamená?

1. a 2. vyučovací hodinu budou na I.stupni ve všech třídách učit žáci 9.třídy.

Hodiny si předem připraví ve spolupráci s vyučujícími dané třídy. V každé třídě budou 2-3 deváťáci ve funkci učitele a asistenta pedagoga.

2. a 3. vyučovací hodinu se vymění učitelé I.a II. stupně. Prvostupňové paní učitelky projevily většinou zájem o výuku ve třídách, které prováděly I.stupněm. Učitelé II. stupně si vyzkouší náročnou práci s našimi nejmenšími na I. stupni.

Aby to nebylo žákům ostatních tříd líto, mohou si po domluvě s vyučujícím připravit program pro své spolužáky na 5. a 6. hodinu a vyzkoušet si náročnou práci učitelů na vlastní kůži.

Po celý den budou na chodbách držet dozory žáci 8.třídy.
Při třídnických hodinách si mohou vyměnit dojmy a napíší o tom článek do školního časopisu.