• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

NEČEKANĚ NÍZKÉ VÝSLEDKY BLESKOVÉHO SBĚRU - POŘADÍ TŘÍD

I. ETAPA - září 2017

1. místo ................6. třída – celkem 720,8 kg............... průměr na žáka 60,07 kg
2. místo ................9. třída – celkem 482,1 kg..................průměr na žáka 37,1 kg
3. místo ................5. třída – celkem 343,8 kg................. průměr na žáka 28,65 kg
4. místo ................1. třída – celkem 107,35 kg……....... průměr na žáka 26,84 kg
5. místo ................3. třída – celkem 113,8 kg.....…….... průměr na žáka 22,76 kg
6. místo ................2. třída – celkem 68,6 kg................... průměr na žáka 11,43 kg
7. místo ................8. třída – celkem 99,7 kg................... průměr na žáka 8,31 kg
8. místo ................4. třída – celkem 81,7 kg................... průměr na žáka 8,17 kg
9. místo ................7. třída – celkem 65,2 kg................... průměr na žáka 5,4 kg
 

PODLE VÁŽENÍ PRAŽSKÝCH SLUŽEB, KAM STARÝ PAPÍR NECHÁVÁME ODVÁŽET, JSME HO NASBÍRALI JEN 2,02 TUNY. TO NENÍ ŽÁDNÝ ÚŽASNÝ VÝSLEDEK. TAK MÁLO JSME ODEVZDALI NAPOSLEDY V BŘEZNU 2010, TJ. PŘED SEDMI LETY!!! JEŠTĚ, ŽE ODMĚŇOVÁNY JSOU JEN TŘÍDY, PROTOŽE JINAK BY NA SPONZOROVÁNÍ ZOO MOC FINANCÍ NEZBYLO. I TAK BUDEME MUSET ČERPAT PRO DOPLACENÍ DO CELKOVÉ ČÁSTKY JEŠTĚ VELKOU ČÁST PENĚZ ZA PŘÍŠTÍ SBĚR ☹

STARÝ PAPÍR ODEVZDALO CELKEM 47 ŽÁKŮ (JEN 53% Z CELÉ ŠKOLY) A JEJICH RODIČŮ. DĚKUJEME!!! POUZE V PRVNÍ A ŠESTÉ TŘÍDĚ SE ZAPOJILY VŠECHNY DĚTI. ALE PODAŘILO SE TO SKORO I TŘEŤÁKŮM A PÁŤÁKŮM, KDE ZAPOMNĚL JEN JEDEN. TO SE SETKALO NEJEN S UZNÁNÍM, ALE I S MALOU ODMĚNOU.

JAKO START DO SBĚROVÉ SOUTĚŽE ŠKOL, KDE JSME PATŘILY LÉTA K FAVORITŮM, TO JE ALE DOST ŠPATNÉ. VĚŘÍM, ŽE PŘÍŠTĚ BUDE LÉPE☺ A PROTO SBÍREJTE, SCHOVÁVEJTE, SHÁNĚJTE A PŘINESTE VŠE KONCEM LISTOPADU, KDY PROBEHNĚ II. ETAPA!!! PŘEDEM DĚKUJE I ZA LEVHARTA MANDŽUSKÉHO A KOMBU UŠATOU

Alice Běhounková :)

 

Výsledky turnaje v míčových hrách

V pondělí 2.10.2017 proběhl na naší škole turnaj v míčových hrách.

Výsledky turnaje:

2.-6.třída vybíjená

1.místo žáci 6.třídy

2.místo žáci 4.třídy

3.místo žáci 5.třídy

7.-9.třída přehazovaná

1.místo žáci 8.třídy

2.místo žáci 9.třídy

3.místo žáci 7.třídy

 

Seznam kroužků ve školním roce 2017-18

seznam kroužků naleznete v článku

Celý článek...

 

Pozvánka na třídní schůzky 13.9.2017

Vážení rodiče,

zveme Vás na první třídní schůzky, které se tradičně konají hned druhý týden ve školním roce, tj. již

ve středu 13. 9. 2017 - jako obvykle od 17:00 hodin.

Kromě výroční zprávy za uplynulý školní rok Vás seznámíme s výhledem práce školy do konce června 2018. Podrobně Vás budeme informovat o všech akcích chystaných do konce prosince. Do všech tříd se přijdou představit noví vyučující, aby krátce pohovořili o náplni své výuky a kritériích hodnocení. Věříme, že i přesto se najde dost času probrat s třídní učitelkou/učitelem, příp. školní psycholožkou vše, co Vás trápí s nástupem Vašeho dítěte do vyššího ročníku.

V 16:00 hodin se sejdou zástupci tříd v ředitelně na úvodní kávě a informačním posezení s ředitelkou školy a paní zřizovatelkou.

Jako vždy bude po celou dobu přítomna v kanceláři školy paní hospodářka, abyste mohli vyrovnat své případné finanční pohledávky (doplatek školného, stravné, poplatek za školní družinu, pořízení bezpečnostních čipů aj.).

Od 18:30 je pro Vás připraveno první setkání s odborníkem ve školní jídelně. Na základě četné poptávky rodičů na konci minulého školního roku jím bude PaedDr. Hana Žáčková. Těšit se můžete na besedu na téma „Jak na děti s problémy“

My se těšíme na Vaši hojnou účast☺ 

 

Začátek nového školního roku 2017/2018

Už podvacáté sedmé zahájíme školní rok v Integrálu v pondělí 4. září 2017 v 8:30 tradičně na školním hřišti!!! Věříme, že nám k tomu dopomůže i vhodné počasí. Těšíme se na všechny, kteří se našeho společného setkání zúčastní. Zváni jsou i rodiče a další rodinní příslušníci. Výuka bude tento den ukončena ve třídách I. stupně v 9:10, na II. stupni v 10:00 hodin.
 
Školní družina bude s ohledem na délku výuky první školní den v plném provozu až od 5. 9. 2017. V případě, že bude nezbytné pohlídat Vaše dítě již první školní den, vybavte ho prosím patřičnou dávkou jídla. Je však možné, že bude tento den ve školní družině samo.
 
Školní jídelna je připravena nasytit své strávníky také až od úterý 5. září, viz. náš jídelníček. Stravné však prosím zaplaťte již první den školy, aby mohly paní kuchařky počítat s přesným počtem strávníků.


 
Rozvrh výuky v dalších dnech a další informace v článku

Celý článek...

 

VYHODNOCENÍ TŘÍD ZA ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017

                                                                            celkem kg         kg na žáka a etapu
  1. MÍSTO……………. 5. třída…………………. 2784 kg…………….. 58,03kg
  2. MÍSTO…………….. 4. třída…………………. 2378,6 kg…………… 55,33 kg
  3. MÍSTO…………….. 9. třída…………………. 2197,9 kg…………… 48,5 kg
  4. MÍSTO…………….. 2. třída…………………. 550,1 kg……………. 45,6 kg
  5. MÍSTO…………….. 3. třída…………………. 565,4 kg…………….. 14,85 kg
  6. MÍSTO…………….. 8. třída…………………. 747,7kg……………... 13,9kg
  7. MÍSTO…………….. 6. třída…………………. 591,1 kg……………. 12,6 kg
  8. MÍSTO…………….. 7. třída…………………. 713,3 kg……………. 12,2 kg
  9. MÍSTO…………….. 1. třída…………………. 193,3 kg…………….. 7,18 kg

GRATULUJI VŠEM, KTEŘÍ JSOU SPOKOJENI SE SVÝM UMÍSTĚNÍM☺. STEJNĚ JAKO V LOŇSKÉM ROCE SE NA MEDAILOVÁ MÍSTA OPĚT VYŠVIHLY DĚTI Z PRVNÍHO STUPNĚ. TRADICÍ JE, ŽE JSOU TO TŘÍDY, KDE V KAŽDÉ ETAPĚ PŘINESL TROCHU STARÉHO PAPÍRU KAŽDÝ ŽÁK. JEJICH NADVLÁDU NARUŠILI I LETOS JEN ČERSTVÍ ABSOLVENTI A JÁ SE TĚŠÍM, ŽE PO NICH PŘÍŠTÍ ROK NĚKDO Z II. STUPNĚ ŽEZLO PŘEVEZME.

CELKOVĚ BYLO NASBÍRÁNO A ODEVZDÁNO 11 540 KG STARÉHO PAPÍRU, COŽ JE ALE SKORO O DVĚ TUNY MÉNĚ NEŽ V LOŇSKÉM ŠKOLNÍM ROCE. TO JE URČITĚ DŮVOD, PROČ SE NEPODAŘILO OBHÁJIT LOŇSKÉ ÚŽASNÉ DRUHÉ MÍSTO A MUSELI JSME SE SPOKOJIT JEN S OSMÝM. MÁME ALE ŠTĚSTÍ, ŽE PRAŽSKÉ SLUŽBY ODMĚŇUJÍ PRVNÍCH DESET NEJPLEPŠÍCH ŠKOL. A TAK I MY JSME SI K CELKOVÉMU VÝDĚLKU PŘIPOČETLI DALŠÍCH 5 TISÍC. ŠKODA, ŽE SE ANI JEDNOU NEPŘIPOJILO KE SBĚRAČŮM 5 PRVŇÁČKŮ, 1 DRUHÁK, 6 ŠESŤÁKŮ, 5 SEDMÁKŮ A 5 OSMÁKŮ. MOŽNÁ BYCHOM I S JEJICH POMOCÍ BYLI ÚSPĚŠNĚJŠÍ☹

ZA STARÝ PAPÍR JSME VYDĚLALI 26,5 TISÍCE Kč. PO ODEČTENÍ TRADIČNÍHO PŘÍSPĚVKU 7000,- Kč PRO PRAŽSKOU ZOO A ČÁSTKY URČENÉ NA ODMĚNY NEJLEPŠÍM TŘÍDÁM V PRŮBĚHU CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU BYL ZBYTEK PENĚZ ROZDĚLEN S OHLEDEM NA ZÁSLUHY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD.

ODMĚNY ZA CELOROČNÍ BLESKOVÝ SBĚR BYLY ROZDĚLENY 20. 6. 2017. JEDNALO SE O TRADIČNÍ FINANČNÍ POUKÁZKY TENTOKRÁT PRO PRVNÍ ČTYŘI TŘÍDY A O VSTUPENKY DO ZOO PRO DRŽITELE PÁTÉHO MÍSTA. ČTYŘICETI NEJVÍCE PŘIČINLIVÝM JEDNOTLIVCŮM PAK BYLY PŘEDÁNY DÁRKY OD PRAŽSKÝCH SLUŽEB, A.S.

NA ZÁVĚR DĚKUJI DEVÁŤÁKŮM ZA BRZKÉ VSTÁVÁNÍ A SPRAVEDLIVÉ VÁŽENÍ SBĚRU PO VŠECHNY ČTYŘI SBĚROVÉ ETAPY. VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ ALE I KLUKŮM Z II. STUPNĚ, KTEŘÍ MĚLI V PÁTEK TĚLOCVIK A ŽÁKŮM 5. TŘÍDY. TI SE TOTIŽ PO CELÝ ROK STARALI O PRAVIDELNÉ VYNÁŠENÍ PLASTŮ DO ŽLUTÝCH KONTEJNERŮ. HEZKÉ NEJEN SBĚROVÉ PRÁZDNINY VÁM PŘEJE

Alice Běhounková, ř.š.