• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Začátek nového školního roku 2017/2018

Už podvacáté sedmé zahájíme školní rok v Integrálu v pondělí 4. září 2017 v 8:30 tradičně na školním hřišti!!! Věříme, že nám k tomu dopomůže i vhodné počasí. Těšíme se na všechny, kteří se našeho společného setkání zúčastní. Zváni jsou i rodiče a další rodinní příslušníci. Výuka bude tento den ukončena ve třídách I. stupně v 9:10, na II. stupni v 10:00 hodin.
 
Školní družina bude s ohledem na délku výuky první školní den v plném provozu až od 5. 9. 2017. V případě, že bude nezbytné pohlídat Vaše dítě již první školní den, vybavte ho prosím patřičnou dávkou jídla. Je však možné, že bude tento den ve školní družině samo.
 
Školní jídelna je připravena nasytit své strávníky také až od úterý 5. září, viz. náš jídelníček. Stravné však prosím zaplaťte již první den školy, aby mohly paní kuchařky počítat s přesným počtem strávníků.


 
Rozvrh výuky v dalších dnech a další informace v článku

Celý článek...

 

VYHODNOCENÍ TŘÍD ZA ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017

                                                                            celkem kg         kg na žáka a etapu
  1. MÍSTO……………. 5. třída…………………. 2784 kg…………….. 58,03kg
  2. MÍSTO…………….. 4. třída…………………. 2378,6 kg…………… 55,33 kg
  3. MÍSTO…………….. 9. třída…………………. 2197,9 kg…………… 48,5 kg
  4. MÍSTO…………….. 2. třída…………………. 550,1 kg……………. 45,6 kg
  5. MÍSTO…………….. 3. třída…………………. 565,4 kg…………….. 14,85 kg
  6. MÍSTO…………….. 8. třída…………………. 747,7kg……………... 13,9kg
  7. MÍSTO…………….. 6. třída…………………. 591,1 kg……………. 12,6 kg
  8. MÍSTO…………….. 7. třída…………………. 713,3 kg……………. 12,2 kg
  9. MÍSTO…………….. 1. třída…………………. 193,3 kg…………….. 7,18 kg

GRATULUJI VŠEM, KTEŘÍ JSOU SPOKOJENI SE SVÝM UMÍSTĚNÍM☺. STEJNĚ JAKO V LOŇSKÉM ROCE SE NA MEDAILOVÁ MÍSTA OPĚT VYŠVIHLY DĚTI Z PRVNÍHO STUPNĚ. TRADICÍ JE, ŽE JSOU TO TŘÍDY, KDE V KAŽDÉ ETAPĚ PŘINESL TROCHU STARÉHO PAPÍRU KAŽDÝ ŽÁK. JEJICH NADVLÁDU NARUŠILI I LETOS JEN ČERSTVÍ ABSOLVENTI A JÁ SE TĚŠÍM, ŽE PO NICH PŘÍŠTÍ ROK NĚKDO Z II. STUPNĚ ŽEZLO PŘEVEZME.

CELKOVĚ BYLO NASBÍRÁNO A ODEVZDÁNO 11 540 KG STARÉHO PAPÍRU, COŽ JE ALE SKORO O DVĚ TUNY MÉNĚ NEŽ V LOŇSKÉM ŠKOLNÍM ROCE. TO JE URČITĚ DŮVOD, PROČ SE NEPODAŘILO OBHÁJIT LOŇSKÉ ÚŽASNÉ DRUHÉ MÍSTO A MUSELI JSME SE SPOKOJIT JEN S OSMÝM. MÁME ALE ŠTĚSTÍ, ŽE PRAŽSKÉ SLUŽBY ODMĚŇUJÍ PRVNÍCH DESET NEJPLEPŠÍCH ŠKOL. A TAK I MY JSME SI K CELKOVÉMU VÝDĚLKU PŘIPOČETLI DALŠÍCH 5 TISÍC. ŠKODA, ŽE SE ANI JEDNOU NEPŘIPOJILO KE SBĚRAČŮM 5 PRVŇÁČKŮ, 1 DRUHÁK, 6 ŠESŤÁKŮ, 5 SEDMÁKŮ A 5 OSMÁKŮ. MOŽNÁ BYCHOM I S JEJICH POMOCÍ BYLI ÚSPĚŠNĚJŠÍ☹

ZA STARÝ PAPÍR JSME VYDĚLALI 26,5 TISÍCE Kč. PO ODEČTENÍ TRADIČNÍHO PŘÍSPĚVKU 7000,- Kč PRO PRAŽSKOU ZOO A ČÁSTKY URČENÉ NA ODMĚNY NEJLEPŠÍM TŘÍDÁM V PRŮBĚHU CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU BYL ZBYTEK PENĚZ ROZDĚLEN S OHLEDEM NA ZÁSLUHY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD.

ODMĚNY ZA CELOROČNÍ BLESKOVÝ SBĚR BYLY ROZDĚLENY 20. 6. 2017. JEDNALO SE O TRADIČNÍ FINANČNÍ POUKÁZKY TENTOKRÁT PRO PRVNÍ ČTYŘI TŘÍDY A O VSTUPENKY DO ZOO PRO DRŽITELE PÁTÉHO MÍSTA. ČTYŘICETI NEJVÍCE PŘIČINLIVÝM JEDNOTLIVCŮM PAK BYLY PŘEDÁNY DÁRKY OD PRAŽSKÝCH SLUŽEB, A.S.

NA ZÁVĚR DĚKUJI DEVÁŤÁKŮM ZA BRZKÉ VSTÁVÁNÍ A SPRAVEDLIVÉ VÁŽENÍ SBĚRU PO VŠECHNY ČTYŘI SBĚROVÉ ETAPY. VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ ALE I KLUKŮM Z II. STUPNĚ, KTEŘÍ MĚLI V PÁTEK TĚLOCVIK A ŽÁKŮM 5. TŘÍDY. TI SE TOTIŽ PO CELÝ ROK STARALI O PRAVIDELNÉ VYNÁŠENÍ PLASTŮ DO ŽLUTÝCH KONTEJNERŮ. HEZKÉ NEJEN SBĚROVÉ PRÁZDNINY VÁM PŘEJE

Alice Běhounková, ř.š.

 

ČTVRTINA NEJLEPŠÍCH SBĚRAČŮ VE ŠK. ROCE 2016 - 2017

                                                                                           kg na etapu
1. MÍSTO…………... Vojta Wolf (9. tř.)……………...………… 260,7 kg (celkem úžasných 1042,6 kg)
2. MÍSTO…………... Šimon Bartoš (4. tř.)……………………. 212,9 kg
3. MÍSTO…………... Anička Černíková (5. tř.)………………. 153,2 kg
4. MÍSTO…………... Jarda Černík (9. tř.)…………………….. 151,2 kg
5. MÍSTO…………... Adam Konopa (5. tř.)…………………... 133,3 kg
6. MÍSTO…………... Hanuš Rohlík (4. tř.)…………………… 111,1 kg
7. MÍSTO…………... Honza Pípla (8. tř.)……………………... 72,5 kg
8. MÍSTO…………... Kája Fialová (2. tř.)…………………….. 71,63 kg
9. MÍSTO…………... Kája Miclíková (5. tř.)………………….. 65,6 kg
10. MÍSTO…………... Rozálka Sitárová (5. tř.)………………... 64,9 kg
11. MÍSTO…………... Kryštof Novotný (5. tř.)………………... 61,1 kg
12. MÍSTO…………... Hanka Al Taji (6. tř.)…………………… 59,31 kg
13. MÍSTO…………... Šimon Pretl (9. tř.)……………………… 59,3 kg
14. MÍSTO…………... Ríša Hašek (5. tř.)……………………… 57 kg
15. MÍSTO…………... Matouš Friedberger (2. tř.)……………... 56,3 kg
16. MÍSTO…………... Kuba Krutský (7. tř.)…………………… 55,2 kg
17. MÍSTO…………... Ondra Ilgner (3. tř.)…………………….. 47,5 kg
18. MÍSTO…………... Beník Brecht (4. tř.)……………………. 45,5 kg
19. MÍSTO…………... Fanda Kratochvíl (7. tř.)………………... 44,4 kg
20. MÍSTO…………... Kačka Kříženecká (4. tř.)………………. 41,5 kg
21. MÍSTO…………... Erik Nura (5. tř.)………………………... 40,1 kg

GRATULUJI A DĚKUJI I DALŠÍM ŠEDESÁTI ŽÁKŮM, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI AKTIVNĚ ALESPOŇ JEDNÉ SBĚROVÉ ETAPY. I MALÉ MNOŽSTVÍ POTĚŠÍ A MŮŽE DOKÁZAT DIVY☺, ŠKODA, ŽE VÁS NEBYLO VÍC☹
Alice Běhounková, ř.š. 

 

SKVĚLÉ VÝSLEDKY BLESKOVÉHO SBĚRU - POŘADÍ TŘÍD

červen 2017

1. místo ................9. třída – celkem 1104,1 kg.................průměr na žáka 84,9 kg
2. místo ................4. třída – celkem 619,5 kg................. průměr na žáka 51,6 kg
3. místo ................5. třída – celkem 585,5 kg................. průměr na žáka 48,8 kg
4. místo ................2. třída – celkem 148,1 kg………...... průměr na žáka 37 kg
5. místo ................3. třída – celkem 171,5 kg..........…... průměr na žáka 17,2 kg
6. místo ................7. třída – celkem 150,5 kg……….…. průměr na žáka 10,78kg
7. místo ................1. třída – celkem 45,5 kg................... průměr na žáka 7,6 kg
8. místo ................6. třída – celkem 62,5 kg……….…... průměr na žáka 5,7 kg
9. místo ................8. třída – celkem 41,5 kg................... průměr na žáka 3,2 kg

 

PŘI PONDĚLNÍM NAKLÁDÁNÍ SBĚRU DO KONTEJNERU PRAŽSKÝCH SLUŽEB SE DEVÁŤÁCI POŘÁDNĚ ZAPOTILI. MUSELI DO NĚJ TOTIŽ NAROVNAT 3 160 KG STARÉHO PAPÍRU, JAK SE UKÁZALO PŘI NÁSLEDNÉM VÁŽENÍ. UŽ VÍME, ŽE ZA NĚJ DOSTANEME VÍCE NEŽ 7 200,--KČ.

ÚČÁST BYLA ALE NEJHORŠÍ ZA CELÝ ŠKOLNÍ ROK - JEN 55 DĚTÍ. TY ALE PŘINESLY CELKOVĚ STEJNÉ MNOŽSTVÍ JAKO PŘI BŘEZNOVÉ ETAPĚ. VELKÉ DÍKY PATŘÍ NEJEN JIM, ALE V MNOHA PŘÍPADECH I JEJICH RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM.

VE ČTVRTEK 8. 6. 2017 CELOROČNÍ SOUTĚŽ SKONČILA. OD LISTOPADU JSME PODLE MNOŽSTVÍ STARÉHO PAPÍRU NA JEDNOHO ŽÁKA NA 7. MÍSTĚ, V KVĚTNU JSME SI DOKONCE O JEDNO MÍSTO POHORŠILI!!! KONEČNÉ VÝSLEDKY BUDOU ZNÁMY DO 20. 6. SNAD SE I ZA PRO NÁS ZATÍM NEJHORŠÍ UMÍSTĚNÍ NĚJAKÉ ODMĚNY DOČKÁME. URČITĚ TO ALE NEBUDE ANI TŘETINA TOHO, CO JSME ZÍSKALI VLONI☹

VŠEM, KTEŘÍ NEPOLEVILI V TEMPU A ALESPOŇ JEDNOU NĚJAKÝ BALÍČEK STARÉHO PAPÍRU PŘINESLI, MOC DĚKUJI. PŘEJI VÁM PĚKNÉ SBĚROVÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍM SE NA DALŠÍ BALÍKY V ŘÍJNU V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE☺
Alice Běhounková

 

Trackmania na Integrálu i letos

Dne 20.6.2017 se na Integrálu uskutečnil již 11. ročník závodů v síťové počítačové hře. Závodníci se utkali ve 2 kategoriích na tratích střední obtížnosti. Každou třídu reprezentovalo až 8 žáků. Po napínavých momentech a vyrovnaných soubojích to letos dopadlo takto:

I. stupeň
 1. místo: David Reschke (3. tř.)
 2. místo: Pepa Hanáček (4. tř.)
 3. místo: Šimon Bartoš (4. tř.)

II. stupeň
 1. místo: Jan Linhart (6. tř.)
 2. místo: Marek Prokel (9. tř.)
 3. místo: David Lindauer (9. tř.)

Gratulujeme!
 

FOTOGALERIE

 

Informace k ozdravným pobytům

Ozdravný pobyt pro 7. třídu 

Ozdravný pobyt pro 8. třídu 

Ozdravný pobyt pro 1. a 6. třídu 

Ozdravný pobyt pro 9. třídu