• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Den otevřených dveří pro předškoláky 7. 3. 2017

Den otevřených dveří pro předškoláky 7.3.2017

 

Pozvánka na třídní schůzky - 11. 1. 2017

Vážení rodiče,

zveme Vás na téměř novoroční třídní schůzky, které se konají již příští
středu 11. 1. 2017 od 17:00 hodin.

Kromě hodnocení chování Vašich ratolestí budete seznámeni s podrobnostmi o probíhajících a chystaných akcích školy v následujících měsících a s přípravou ozdravných pobytů třídních kolektivů v závěru školního roku. O prospěchu žáků v souvislosti s blížícím se závěrem 1. pololetí školního roku (uzávěrka klasifikace je 17. 1.) jste se jistě informovali již na prosincových konzultacích před vánočními prázdninami.

Časový harmonogram:
  16:00 – schůzka Rady rodičů v ředitelně školy - velmi důležité informace pí. zřizovatelky!!!
  18:00 – informační schůzka Mgr. Mertlové s rodiči žáků účastnících se lyžařského výcviku – učebna 7. třídy
(II. patro vlevo)
18:15 – Tradiční Literární kavárna připravená členy Čtenářské dílny a moderovaná Mgr. Sovovou - školní
jídelna

Těšíme se na Vaši hojnou účast. 

 

Výsledky vánočního turnaje ve stolním tenise

mladší žáci:

1.místo František Kratochvíl

2.místo David Hladký

3.místo Alex Janík

starší žáci:

1.místo Joshua Polášek

2.místo Kristian Baloun

3.místo Marek Prokel

 

STAGNUJÍCÍ VÝSLEDKY BLESKOVÉHO SBĚRU - POŘADÍ TŘÍD

II. ETAPA - prosinec  2016

1. místo ................5. třída – celkem 617,5 kg...............průměr na žáka 51,5 kg

2. místo ................4. třída – celkem 453,1 kg..................průměr na žáka 45,3 kg

3. místo ................9. třída – celkem 510,5 kg..................průměr na žáka 36,5 kg

4. místo ................2. třída – celkem 91 kg………............průměr na žáka 30,3 kg

5. místo ................7. třída – celkem 373,3 kg.....…….... průměr na žáka 25,2 kg

6. místo ................3. třída – celkem 120,9 kg................. průměr na žáka 13,4 kg

7. místo ................6. třída – celkem 155,5 kg................. průměr na žáka 13 kg

8. místo ................1. třída – celkem 58,8 kg................... průměr na žáka 8,4 kg

9. místo ................8. třída – celkem 103 kg...................  průměr na žáka 7,9 kg

                                                                                                                                     

PODLE NAŠEHO VÁŽENÍ JSME ODEVZDALI SKORO 2,5 TUNY SBĚRU, COŽ JE ALE O 800 KG MÉNĚ NEŽ V ZÁŘÍ. ZÍSKANÝCH PENĚZ PROTO TAKÉ NEBUDE PŘÍLIŠ A JEŠTĚ Z NICH PŘED ROZDĚLOVÁNÍM PRO TŘÍDY UBYDE ČÁSTKA 1420,-Kč. TA PŘIPADNE PRAŽSKÉ ZOO PRO TRADIČNÍ ADOPCI LEVHARTA MANDŽUSKÉHO A KOMBY UŠATÉ. MUSÍME JI PŘIDAT K VÝTĚŽKU ZA SBĚR V I. ETAPĚ, KTERÝ NEDOSÁHL ANI POTŘEBNÝCH 7000,-Kč. ZBYLÉ FINANCE BUDOU TŘÍDÁM ROZDĚLOVÁNY PODLE KOEFICIENTU 1,50,-Kč ZA KAŽDÝ JEDEN KILOGRAM PŘINESENÉHO SBĚRU.

STARÝ PAPÍR ODEVZDALO TENTOKRÁT 63 NAŠICH ŽÁKŮ A JEJICH RODIČŮ (V ZÁŘÍ JICH BYLO 59). MOC DĚKUJEME ZA KAŽDÝ BALÍČEK!!! VE TŘECH TŘÍDÁCH PŘINESLO TROCHU SBĚRU KAŽDÉ DÍTĚ (JSOU TO TŘEŤÁCI, ČTVRŤÁCI A DEVÁŤÁCI J), A PROTO JIM NÁLEŽÍ I SLÍBENÁ ODMĚNA PRO VŠECHNY.

V SOUTĚŽI PRAŽSKÝCH SLUŽEB JSME NYNÍ AŽ NA 7.!!!!!!!! MÍSTĚ (SLEDUJTE www.psas.cz/soutez-skoly), KTERÉ ALE NENÍ PŘÍLIŠ ODMĚŇOVÁNO. DOKÁŽEME ZABRAT A PŘEDEHNAT TY PŘED NÁMI? TO ZÁLEŽÍ NA NÁS VŠECH. BUDU RÁDA, KDYŽ MĚ O TOM PŘESVĚDČÍTE V BŘEZNUJ             

Alice Běhounková

 

Pozvánka na konzultace 7. 12. 2016

Vážení rodiče,
zveme Vás na předvánoční konzultace všech vyučujících, které se konají

ve středu 7. 12. 2016 tradičně od 16:00 do 18:00 hodin.

Doufáme, že příznivé informace o prospěchu a chování Vašich dětí přispějí k dokonalé adventní pohodě. Při podezření na opačný výsledek si Vám dovolujeme doporučit vzít své ratolesti opět s sebou. Upozorňujeme, že je to poslední možnost, jak mluvit s jednotlivými vyučujícími před koncem pololetí. V lednu se sejdeme už jen na třídních schůzkách, kde jsou přítomni pouze třídní učitelé.

Kromě pedagogů, školní psycholožky a hospodářky školy na Vás čekají i kapesní kalendáříky na rok 2017, které Vám v přízemí školy nabídnou žáci 9. třídy. V případě, že máte zájem ještě o školní nástěnný kalendář, obraťte se prosím na paní hospodářku.

Těšíme se na Vaši hojnou účast a přejeme Vám do nového roku hodně radosti, zdraví a pohody. 

 

Lyžařský výcvik 2017

V tomto škoolním roce pořádáme pro žáky 7.a 8.ročníku lyžařský výcvik, který se uskuteční ve dnech 12.-17.2.2017 v hotelu Siréna v Janských Lázních v Krkonoších. Cena činí 3 800,-Kč a zahrnuje ubytování s plnou penzí a pitným režimem, dopravu autobusem, lyžařský nebo snowboardový výcvik a zdravotní péči. V případě volné kapacity nabídku rozšiřujeme i na vybrané žáky 9.ročníku. Máte-li zájem, aby se Vaše dítě zúčastnilo tohoto kurzu, potvrďte přihlášku a obratem odevzdejte pí.uč.Mertlové.

Zájezd lze zrušit pouze s lékařským potvrzením. I přesto bude účtován storno poplatek.

Záloha 2 000,-Kč je splatná do 30.11.2016 u paní hospodářky Vostřezové, doplatek 1 800,-Kč do 12.1.2017 tamtéž.

Mgr. Michaela Mertlová