• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
Domů Plán akcí

Plán akcí 2017 - 2018

PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ A PEDAGOGICKO – ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ ŠKOLY
Školní rok 2017 – 2018

ZÁŘÍ:

 

4.9.

Slavnostní zahájení školního roku – vítání nových prvňáčků

13.9.

Třídní schůzky za účasti všech vyučujících

15.-22.9.

Bleskový sběr – I. etapa

21.9.

Pedagogická rada – adaptace nových žáků

29.9.

Ředitelské volno

 

 

ŘÍJEN:

 

2.10.

Mezitřídní turnaj v míčových hrách

4.- 6.10.

Seznamovací výjezd pro žáky 6. třídy

18.-20.10.

Adaptační soustředění pro 1. třídu

23.10.

Program Městské policie pro žáky 5. – 9. třídy

26.-27.10.

Podzimní prázdniny

31.10.

Oslavy svátku Haloween

 

Nedělní komentovaná procházka – Židovské město

 

 

LISTOPAD:

 

1.11.

Konzultace s prodejem školních kalendářů a Haloween kavárnou

9.11.

Den otevřených dveří soukromých škol – VI. ročník

14.11.

Pedagogická rada – hodnocení I. čtvrtletí

22.11.

Beseda s absolventy pro žáky 9. třídy

24.11.-1.12.

Bleskový sběr – II. etapa

30.11.

Beseda s absolventy pro žáky 9. třídy

 

Keramická dílna pro rodiče I. stupně

 

 

PROSINEC:

 

4.-20.12.

Vánoční turnaj ve stolním tenise pro žáky 5. - 9. třídy

13.12.

Konzultace s doprodejem školních kalendářů

21.12.

Vánoční besídky tříd spojené s koncertem absolventů

22.12.

Ředitelské volno

23.12.-2.1.

Vánoční prázdniny

 

Vánoční dílna pro rodiče ve školní družině

 

Předvánoční komentovaná procházka podvečerním Starým Městem

 

 

LEDEN:

 

17.1.

Třídní schůzky spojené s literární kavárnou a přednáškou pro rodiče

22.1.

Ředitelské volno

25.1.

Pedagogická rada – klasifikační (konec klasifikace - 23.1.)

26.1.

Deskohraní ve školní družině pro zájemce bez rozdílu věku

 

 

ÚNOR:

 

1.2.

Škola hrou

Vysvědčení

2.2.

Pololetní prázdniny

3.-11.2.

Jarní prázdniny

17.2.

Sobotní komentovaná prohlídka pro rodiče – Malá Strana

18.-23.2.

LVK – pro 7. - 9. třídu – Janské Lázně

23.2.-2.3.

Bleskový sběr – III. etapa

 

 

BŘEZEN:

 

2.-3.3.

Přespání ve škole pro žáky 1. - 4. třídy

6.3.

Den otevřených dveřípro předškoláky

21.3.

Konzultace

29.-30.3..

Velikonoční prázdniny

 

Biologická olympiáda

 

Vyšetření Kariérového poradenství u žáků 8. tř.

 

Barevná dílna pro rodiče ve školní družině

 

 

DUBEN:

 

5.4.

Zápis do 1. třídy – „Z pohádky do pohádky“

19.4.

Pedagogická rada – hodnocení III. čtvrtletí

25.4.

Zápis do 1. třídy – „Z pohádky do pohádky“

30.4.

Ředitelské volno

 

Přijímací řízení na SŠ

 

Plavecké závody pro žáky 5. – 9. třídy

 

Celoškolní projekt „Škola naruby“

 

 

KVĚTEN:

 

7.5.

Ředitelské volno

9.5.

Konzultace

10.5.

Fotografování

16.5.

Exkurzní den pro žáky 1. – 9. třídy

17.5.

Filmové odpoledne

23.5.

Škola hrou pro budoucí prvňáčky + informativní schůzka pro rodiče

28.-30.5.

Obhajoba výstupních prací žáků 9. tř.

31.5.

Výlet za odměnu

 

Sobotní komentovaná procházka – Jižní zahrady Pražského hradu

 

 

ČERVEN:

 

1.6.

Běh do schodů

1.-8.6.

Bleskový sběr – IV. etapa

13.6.

Slavnostní předání certifikátů žákům 9. tř.

13.6.

Závěrečné třídní schůzky

15.6.

Družinový píknik a rodiči

19.6.

XII. ročník síťové hry TRACKMÁNIE

19.6.

Pedagogická rada – klasifikační (konec klasifikace 15.6.)

20.-22.6.

Ozdravné pobyty žáků

27.6.

Den proti úrazům

28.6.       

Den třídy

29.6.

Vysvědčení

 

 

 

 

ČERVENEC, SRPEN:

 

1.-6.7.

 Vodácký tábor pro žáky II. stupně - Otava

9.-13.7.

 Týdenní příměstský kulinářský kurz

16.-20.7.

 Týdenní příměstský kurz improvizace