Absolventské práce

Co je cílem semináře přípravy absolventských prací?

Vybavit žáky dovednostmi potřebnými pro sestavení, napsání a prezentaci referátu určeného spolužákům. Jejich zvládnutí bude ověřeno úspěšným vytvořením  a obhájenímabsolventské práce.

Ke stažení

Užitečné odkazy

  • Důležité termíny 2021
  • 31. 1., 8:00 – Na webových stránkách školy bude umístěn seznam vypsaných témat

  • 1. – 5. 2. – Možnost výběru z vypsaných témat + možnost návrhu vlastního tématu

  • 5. 2. – Poslední termín pro odevzdání přihlášky konzultantovi

  • 21. 5. – poslední termín pro odevzdání a odeslání hotových absolventských prací

  • 31. 5. , 2. 6., 3. 6. 2021 – obhajoby absolventskýc prací

  • 16. 6. 2021 – slavnostní předání certifikátů.

Vzor čestného prohlášení:

Prohlašuji, že jsem absolventskou práci na téma: ……………… vypracoval pod vedením konzultanta práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury.

Vzor poděkování:

Na úvod této absolventské práce bych rád poděkoval panu …….., vedoucímu mé práce, který mi svým za každých okolností vstřícným přístupem a cennými radami při zpracování práce velice pomohl. Dále bych chtěl poděkovat ………., od kterého jsem měl možnost čerpat informace z jeho dlouholeté praxe.

Případné dotazy ohledně absolventských prací směřujte na e-mail behounek@skolaintegral.cz či kolarova@skolaintegral.cz.

Nabídka témat absolventských prací pro školní rok 2020 – 2021

Poř. č.

Téma

Předmět

Konzultant

1

Dostupnost vlastního bydlení

 

pracovní činnosti

Mgr. Sovová

2

 

Ebook aneb na čem dnes čteme knihy

informatika

Ing. Vojta

3

Elizabeth ll.

anglický jazyk

Mgr. Kassahunová

Mgr. Štorková

4

Harry Potter – J.K.Rowlingová

anglický jazyk

Mgr. Kassahunová Mgr. Štorková

5

 

Kultura stolování

domácnost

Mgr. Havlová

6

Land art

výtvarná výchova

Mgr. Kašparová

7

Londýn

anglický jazyk

Mgr. Kassahunová Mgr. Štorková

8

 

Metropole států severní Evropy

zeměpis

Mgr. Mertlová

9

 

Moderní pojetí výživy

domácnost

Mgr. Havlová

10

 

Moje oblíbená historická postava

dějepis

Mgr. Svobodová

11

 

Prezentujeme dokonale

informatika

Ing. Vojta

12

 

Programujeme roboty

informatika

Ing. Vojta

13

 

Pogramujeme v Pythonu

informatika

Ing. Vojta

14

 

Programujeme v Scratchi

informatika

Ing. Vojta

15

Street art

výtvarná výchova

Mgr. Kašparová

16

118 let hokejové Sparty

tělesná výchova

Mgr. Jakub Šerf

17

 

Tropické deštné pralesy

zeměpis

Mgr. Mertlová

18

Vliv regeneračních a relaxačních procedur na lidské zdraví

výchova ke zdraví

Mgr. Mertlová

19

 

Význam psa pro život člověka

přírodopis

Mgr. Havlová

20

 

Vzácné kovy

chemie

Ing. Vojta

21

 

Založení Národního divadla

dějepis

Mgr. Svobodová

22.

Zdeněk Svěrák – dramatik, scénárista, herec

český jazyk

Mgr. Svobodová