Absolventské práce

Co je cílem semináře přípravy absolventských prací?

Vybavit žáky dovednostmi potřebnými pro sestavení, napsání a prezentaci referátu určeného spolužákům. Jejich zvládnutí bude ověřeno úspěšným vytvořením  a obhájenímabsolventské práce.

Užitečné odkazy

  • Důležité termíny 2021
  • 31. 1., 20:00 – Na webových stránkách školy bude umístěn seznam vypsaných témat

  • 1. – 5. 2. – Možnost výběru z vypsaných témat + možnost návrhu vlastního tématu

  • 5. 2. – Poslední termín pro odevzdání přihlášky konzultantovi

  • 21. 5. – poslední termín pro odevzdání a odeslání hotových absolventských prací

  • 31. 5. , 2. 6., 3. 6. 2021 – obhajoby absolventskýc prací

  • 16. 6. 2021 – slavnostní předání certifikátů.

Vzor čestného prohlášení:

Prohlašuji, že jsem absolventskou práci na téma: ……………… vypracoval pod vedením konzultanta práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury.

Vzor poděkování:

Na úvod této absolventské práce bych rád poděkoval panu …….., vedoucímu mé práce, který mi svým za každých okolností vstřícným přístupem a cennými radami při zpracování práce velice pomohl. Dále bych chtěl poděkovat ………., od kterého jsem měl možnost čerpat informace z jeho dlouholeté praxe.

Případné dotazy ohledně absolventských prací směřujte na e-mail behounek@skolaintegral.cz či kolarova@skolaintegral.cz.

Nabídka témat absolventských prací pro školní rok 2019 – 2020

Poř.č.

Téma

Předmět

Konzultant

1

Čeští hudební velikáni – B. Smetana a A. Dvořák

hudební výchova

Mgr. Mertlová

2

E-book aneb na čem dnes čteme knihy

informatika

Ing. Vojta

3

Efektivita a využívání alternativních zdrojů energie v ČR

přírodopis

Mgr. Havlová

4

Fenomén Arduino

informatika

Ing. Vojta

5

Harry Potter – J.K.Rowlingová

anglický jazyk

Mgr. Kassahunová

Mgr. Štorková

6

Festival and holiadays in the UK

anglický jazyk

Mgr. Kassahunová

Mgr. Štorková

7

Chráněné druhy živočichů, rostlin a hub v ČR

přírodopis

Mgr. Havlová

8

Marie Terezie

dějepis

Mgr. Svobodová

9

Metropole států západní Evropy

zeměpis

Mgr. Mertlová

10

Můj oblíbený spisovatel

český jazyk

Mgr.Svobodová

11

Obraz holokaustu v literatuře

český jazyk

Mgr. Svobodová

12

Prezentujeme dokonale

informatika

Ing. Vojta

13

Programujeme

informatika

Ing. Vojta

14

Skupina QUEEN a Fredddie Mercury

hudební výchova

Mgr. Mertlová

15

Top 10 English tourist attractions

anglický jazyk

Mgr. Kassahunová

Mgr. Štorková

16

Zdravá výživa

domácnost

Mgr. Havlová