je určen dětem, které rády objevují tajuplný svět informačních technologií a baví je počítač i při „neherních“ aktivitách. Záleží na konkrétní skupině, na znalostech dětí a jejich šikovnosti. Obvykle se ale zabýváme v průběhu roku těmito tématy:
• Základní informace o počítači – počítač zvenku i zevnitř
• Ovládání prostředí OS Windows
• Základy práce v textovém editoru
• Základy práce v tabulkovém editoru
• Základy práce v grafickém editoru – úprava obrázků, animace, koláže
• Základy tvorby prezentací
• Základy práce s internetem – rozcestníky, vyhledávání zajímavostí
• Obsluha nejrůznějších výukových programů
• Tvorba vlastního blogu na internetu