Daniela 
Brdková
 (Br)
Vedoucí vychovatelka školní družiny
Předměty: školní družina I, dramatická výchova

Kde mě najdete: Učebna 2. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Po maturitě na střední pedagogické škole jsem 22 let pracovala jako učitelka v mateřské škole. Na integrálu jsem 18. rokem vychovatelkou školní družiny, učím dramatickou výchovu v 1.- 3. ročníku a několik let jsem asistovala na prvním stupni.

Více
SoZŠ Integrál