Mgr. 
Eva 
Horáková
 (Hr)
Předměty: Výtvarná výchova, Výtvarné techniky

Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více