Mgr. 
Pavlína 
Havlová
 (Hv)
Zástupkyně ředitelky pro II. stupeň
Třídnictví: 9. třída
Předměty: Přírodopis, Přírodopisná praktika, Domácnost, Pracovní činnosti
Kde mě najdete: Pracovna zástupce ředitele - 2. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě