Mgr. 
Tomáš 
Vacek
 (Va)
Předměty: Muzikoterapie, Nácvik sociálních dovedností
Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě