RNDr. 
František 
Nečesaný
 (Ne)
Předměty: Fyzika
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech nebo po dohodě