• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Výsledky turnaje v míčových hrách z 22.9.2016

1.stupeň:

vybíjená - 1.místo: 5.třída; 2.místo: 4.třída; 3.místo: 3.a 2.třída

2.stupeň:

vybíjená - 1.místo: 8.třída; 2.místo: 7.třída; 3.místo: 9.třída

přehazovaná - 1.místo: 9.třída; 2.místo: 7.třída; 3.místo: 8.třída

Michaela Mertlová

 

Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče,

veme Vás na první třídní schůzky, které se letos konají jen necelý týden po zahájení školního roku, tj. hned ve středu 7. 9. 2016 - tradičně od 17:00 hodin.

Na programu bude Výroční zpráva za uplynulý školní rok a úpravy ve Školním řádu. Také nás zajímá Váš názor na webové stránky školy. Podrobně Vás budeme informovat o všech akcích chystaných do konce prosince 2016. Věříme, že i letos se potkáme na těch, které jsme připravili přímo pro vás☺. Do všech tříd se přijdou představit noví vyučující a krátce pohovoří o náplni své výuky. Zároveň všichni obdržíte oznámení o zařazení svých dětí do bezplatné i hrazené části nadstandardní péče, které sestavily pracovnice školského poradenského pracoviště na základě Vašeho předchozího výběru.

V 16:00 hodin se sejdou zástupci jednotlivých tříd v ředitelně na čaji nebo kávě, aby s ředitelkou školy a paní zřizovatelkou probrali vše potřebné.

Těšíme se na Vás ☺ 

 

Plavání - informace

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás tímto informovali o 40tihodinovém kurzu plavání, který je součástí učebního plánu Vašeho dítěte pro tento školní rok dle Školního vzdělávacího programu základního vzdělání Integrál. Z této povinné výuky plavání může být žák ve výjimečných případech uvolněn jen do jejího zahájení v každém pololetí (září 2016, únor 2017), a to na základě žádosti adresované ředitelce školy s přiloženým potvrzením od lékaře.

Kurzy budou probíhat po celý školní rok tradičně v Plavecké škole bazénu Sokola Vinohrady v Riegrových sadech. První lekce se koná 12. 9. 2016, další pak každé pondělí v čase 11:15 – 12:00. Do bazénu budou děti docházet v doprovodu učitelek. Tento pedagogický dozor bude zpočátku přítomen i na galerii bazénu pro případ adaptačních potíží dětí. Žáci, kteří se ze zdravotních důvodů nebudou moci aktuálně plavání zúčastnit, zůstávají ve škole s vyučující a věnují se jednu vyučovací hodinu procvičování učiva z hlavních předmětů a poté odcházejí do školní družiny. Z bazénu se děti vrátí nejpozději do 12:45.

Nezbytné potřeby na plavání – plavky, ručník, mýdlo nebo sprchový gel (nutné!!!)

Kurzovné činí 1100,- Kč za pololetí, z toho 300,- Kč hradí škola. Částku 800,-Kč prosím zaplaťte v kanceláři školy - pro I. pololetí nejpozději do 19. 9. 2016 a pro II. pololetí do 15. 2. 2017. Děkujeme. 

 

Začátek nového školního roku 2016/2017

Šestadvacátý školní rok zahájíme v Integrálu ve čtvrtek 1. září 2016 v 8:30 tradičně na školním hřišti!!! Věříme, že nám k tomu dopomůže i vhodné počasí. Těšíme se na všechny, kteří se našeho společného setkání zúčastní. Zváni jsou i rodiče a další rodinní příslušníci. Výuka bude tento den ukončena ve třídách I. stupně v 9:10, na II. stupni v 10:00 hodin.

Školní družina bude s ohledem na délku výuky první školní den v plném provozu až od 2. 9. 2016. V případě, že bude nezbytné pohlídat Vaše dítě již první školní den, vybavte ho prosím patřičnou dávkou jídla. Je však možné, že bude tento den ve školní družině samo.

Školní jídelna je připravena nasytit své strávníky také až od pátku 2. září, viz. náš jídelníček. Stravné však prosím zaplaťte již první den školy, aby mohly paní kuchařky počítat s přesným počtem strávníků.

Celý článek...

 

VYHODNOCENÍ SBĚRU TŘÍD ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 - 2016

Celý článek...

 

PĚTINA NEJLEPŠÍCH SBĚRAČŮ VE ŠK. ROCE 2015 - 2016

Celý článek...