Vedení školy
I. stupeň
II. stupeň
Asistenti pedagoga
Poradenské pracoviště
Nadstandardní péče
Školní družina
Nepedagogičtí pracovníci

Vedení školy

Mgr. Bc. Alice Běhounková
Mgr. Bc. 
Alice 
Běhounková
 (Bě)
Ředitelka školy, Speciální pedagog - logoped
Předměty: grafomotorika, logopedie, KUPOZ

Kde mě najdete: Kancelář ředitele – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více
Ing. Bc. 
Václav 
Vojta
 (Vo)
Zástupce ředitelky
Třídnictví: 7. třída
Předměty: Fyzika, Chemie, Informatika, Pracovní činnosti, Kroužek informatiky, Kroužek logiky

Kde mě najdete: Kabinet Fyziky – 2. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

hodiny: v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více
Pavla 
Jandová
Zřizovatelka společnosti

Kde mě najdete: Kancelář – přízemí
Tel.: +420 224 253 470
Konzultační hodiny:

pondělí a středa po dohodě

Více
Mgr. 
Jana 
Jarošová
 (Ja)
Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň
Třídnictví: 3. třída
Předměty: 1. stupeň, Program MAXÍK, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

Kde mě najdete: Učebna 3. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více
Mgr. 
Pavlína 
Havlová
 (Hv)
Zástupkyně ředitelky pro II. stupeň
Třídnictví: 9. třída
Předměty: Přírodopis, Přírodopisná praktika, Domácnost, Pracovní činnosti

Kde mě najdete: Pracovna zástupce ředitele – 2. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více

I. stupeň

Mgr. 
Klára 
Benešová
 (Bn)
Třídnictví: 2. třída
Předměty: 1. stupeň

Kde mě najdete: Učebna 2. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)

Více
Mgr. 
Kateřina 
Hámová
 (Há)
Asistentka pedagoga - 4. třída, vyučující I. stupně
Předměty: Anglický jazyk

Kde mě najdete: Učebna 4. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Více
Mgr. 
Jana 
Jarošová
 (Ja)
Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň
Třídnictví: 3. třída
Předměty: 1. stupeň, Program MAXÍK, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

Kde mě najdete: Učebna 3. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více
Mgr. 
Denisa 
Kašparová
 (Ka)
Třídnictví: 5. třída
Předměty: 1. stupeň, Výtvarná výchova, Výtvarný kroužek

Kde mě najdete: Učebna 5. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Více
Pavlína 
Lupínková
 (Lu)
Třídnictví: 1. třída
Předměty: 1. stupeň

Kde mě najdete: Učebna 1. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Více
Tereza 
Šrámková
, DiS.
 (Šr)
Vedoucí vychovatelka školní družiny, vyučující I. stupně
Předměty: Dramatická výchova

Kde mě najdete: Učebna 5. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Více
Mgr. 
Hana 
Šustová
 (Šu)
Třídnictví: 4. třída
Předměty: 1. stupeň, Informatika, Kroužek sportovních her

Kde mě najdete: Učebna 4. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více

II. stupeň

Mgr. 
Jakub 
Běhounek
 (Bh)
Správce webových stránek
Předměty: Seminář absolventských prací

Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470
Konzultační hodiny:

Po dohodě

„Absolvoval jsem studium na Pedagogické fakultě UK v oborech informační technologie a tělesná výchova a sport. Během studia jsem začal vyučovat na Integrálu a od roku 2014 působím i na Gymnáziu Jana Palacha v centru Prahy. Mým cílem je rozvíjet v žácích schopnosti efektivního a účelného využívání informačních a komunikačních technologií v běžném životě. Mimo školu se aktivně věnuji sportu ve všech podobách, fotografii a tvorbě grafických návrhů a nejlépe si popovídáme nad šálkem dobré kávy.“

Více
Christopher 
Egner
 (Eg)
Předměty: Konverzace v AJ, Cvičení z AJ, Kroužek vaření s rodilým mluvčím

Kde mě najdete: Učebna 6. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Více
Mgr. 
Pavlína 
Havlová
 (Hv)
Zástupkyně ředitelky pro II. stupeň
Třídnictví: 9. třída
Předměty: Přírodopis, Přírodopisná praktika, Domácnost, Pracovní činnosti

Kde mě najdete: Pracovna zástupce ředitele – 2. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více
Mgr. 
Eva 
Horáková
 (Hr)
Předměty: Výtvarná výchova, Výtvarné techniky

Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více
Lucie 
Horychová
 (Ho)
Předměty: Dramatická výchova, Dramaterapie, Bytové divadlo, Individuální vedení tematické práce, Výchova k občanství

Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více
Mgr. 
Denisa 
Kašparová
 (Ka)
Třídnictví: 5. třída
Předměty: 1. stupeň, Výtvarná výchova, Výtvarný kroužek

Kde mě najdete: Učebna 5. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Více
Mgr. 
Ludmila 
Kassahunová
 (Ks)
Předměty: Anglický jazyk, Cvičení z angličtiny, Hudební výchova

Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více
Mgr. 
Zuzana 
Kočovská
 (Ko)
Předměty: Německý jazyk

Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Více
Jiřina 
Kozlová
 (Kz)
Asistentka pedagoga - 8., 9.. třída, vyučující II. stupně
Předměty: Matematika

Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Více
Mgr. 
Zdeňka 
Kučerová
 (Ku)
Předměty: Matematika, Pracovní činnosti

Kde mě najdete: Sborovna II. – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více
Mgr. 
Michaela 
Mertlová
 (Me)
Třídnictví: 8. třída
Předměty: Tělesná výchova, Zeměpis, Hudební výchova, Výchova ke zdraví, Osobnostní a sociální výchova, Kroužek kytary

Kde mě najdete: Sborovna II. – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více
RNDr. 
František 
Nečesaný
 (Ne)
Předměty: Fyzika

Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech nebo po dohodě

Více
Mgr. 
Jakub 
Šerf
 (Še)
Předměty: Tělocvik

Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Více
Mgr. 
Hana 
Sovová
 (Sov)
Předměty: Český jazyk, Pracovní činnosti, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

Kde mě najdete: Školní knihovna – 2. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více
Mgr. 
Lenka 
Štorková
 (Šo)
Předměty: Anglický jazyk, Cvičení z angličtiny

Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více
Mgr. 
Olga 
Svobodová
 (Sv)
Výchovná poradkyně
Třídnictví: 6. třída
Předměty: Český jazyk, Dějepis

Kde mě najdete: Sborovna II. – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více
Ing. Bc. 
Václav 
Vojta
 (Vo)
Zástupce ředitelky
Třídnictví: 7. třída
Předměty: Fyzika, Chemie, Informatika, Pracovní činnosti, Kroužek informatiky, Kroužek logiky

Kde mě najdete: Kabinet Fyziky – 2. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

hodiny: v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více

Asistenti pedagoga

Mgr. 
Kateřina 
Hámová
 (Há)
Asistentka pedagoga - 4. třída, vyučující I. stupně
Předměty: Anglický jazyk

Kde mě najdete: Učebna 4. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Více
Lenka 
Hejlová
 (He)
Vychovatelka dětského klubu, asistentka pedagoga - 2. třída

Kde mě najdete: Učebna 3. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Více
Lenka 
Kadlecová
 (Kd)
Asistentka pedagoga - 5. třída

Kde mě najdete: Učebna 5. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Více
Jiřina 
Kozlová
 (Kz)
Asistentka pedagoga - 8., 9.. třída, vyučující II. stupně
Předměty: Matematika

Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Více
Kateřina 
Suchá
 (Su)
Asistentka pedagoga - 6. třída

Kde mě najdete: Učebna 6. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Více
Štěpánka 
Záhorová
 (Zá)
Vychovatelka dětského klubu - ranní útočiště, asistentka pedagoga - 3. třída

Kde mě najdete: Učebna 3. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Více
Petra 
Žigerová
 (Ži)
Asistentka pedagoga - 1. třída

Kde mě najdete: Učebna 1. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Ráda přicházím na to, jak věci kolem nás fungují. Nejen ty kolem nás, ale i ty uvnitř nás, a ráda taková poznání sdílím s ostatními. Naslouchám a pozoruji, a pokud mohu, podám pomocnou ruku.

Více

Poradenské pracoviště

Mgr. Bc. Alice Běhounková
Mgr. Bc. 
Alice 
Běhounková
 (Bě)
Ředitelka školy, Speciální pedagog - logoped
Předměty: grafomotorika, logopedie, KUPOZ

Kde mě najdete: Kancelář ředitele – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více
Mgr. 
Andrea 
Kostrhounová
 (Kos)
Školní psycholog pro I. stupeň, speciální pedagog
Předměty: grafomotorika

Kde mě najdete: Pracovna školního psychologa – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více
Mgr. 
Alena 
Michálková
 (Mi)
Speciální pedagog
Předměty: Speciální náprava

Kde mě najdete: Pracovna spec. pedagoga – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více
Mgr. 
Barbora 
Straková
 (St)
Školní psycholog pro II. stupeň

Kde mě najdete: Pracovna školního psychologa – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy), 222 524 976
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více
Mgr. 
Olga 
Svobodová
 (Sv)
Výchovná poradkyně
Třídnictví: 6. třída
Předměty: Český jazyk, Dějepis

Kde mě najdete: Sborovna II. – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více

Nadstandardní péče

Mgr. Bc. Alice Běhounková
Mgr. Bc. 
Alice 
Běhounková
 (Bě)
Ředitelka školy, Speciální pedagog - logoped
Předměty: grafomotorika, logopedie, KUPOZ

Kde mě najdete: Kancelář ředitele – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více
Bc. 
Andrea 
Bubíková
 (Bu)
Předměty: Arteterapie

Kde mě najdete: Učebna 9. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)

Více
Lucie 
Horychová
 (Ho)
Předměty: Dramatická výchova, Dramaterapie, Bytové divadlo, Individuální vedení tematické práce, Výchova k občanství

Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více
Mgr. 
Jana 
Jarošová
 (Ja)
Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň
Třídnictví: 3. třída
Předměty: 1. stupeň, Program MAXÍK, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

Kde mě najdete: Učebna 3. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více
Mgr. 
Andrea 
Kostrhounová
 (Kos)
Školní psycholog pro I. stupeň, speciální pedagog
Předměty: grafomotorika

Kde mě najdete: Pracovna školního psychologa – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více
Mgr. 
Eva 
Rádlová
, PhD.
 (Ra)
Logoped
Předměty: Logopedie

Kde mě najdete: Pracovna spec. pedagoga – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více
Lucie 
Roučková
 (Ro)
Předměty: Canisterapie

Kde mě najdete: Učebna 2. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Více
Mgr. 
Hana 
Sovová
 (Sov)
Předměty: Český jazyk, Pracovní činnosti, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

Kde mě najdete: Školní knihovna – 2. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více
Mgr. 
Tomáš 
Vacek
 (Va)
Předměty: Muzikoterapie, Nácvik sociálních dovedností

Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Více

Školní družina

Lenka 
Hejlová
 (He)
Vychovatelka dětského klubu, asistentka pedagoga - 2. třída

Kde mě najdete: Učebna 3. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Více
Iva 
Kavanová
 (Kv)
Vychovatelka školní družiny

Kde mě najdete: Učebna 1. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Více
Tereza 
Šrámková
, DiS.
 (Šr)
Vedoucí vychovatelka školní družiny, vyučující I. stupně
Předměty: Dramatická výchova

Kde mě najdete: Učebna 5. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Více
Štěpánka 
Záhorová
 (Zá)
Vychovatelka dětského klubu - ranní útočiště, asistentka pedagoga - 3. třída

Kde mě najdete: Učebna 3. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Více

Nepedagogičtí pracovníci

Ladislav 
Prokop
Školník

Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)

Více
Romana 
Sojková
Vedoucí kuchařka

Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470

Více
Petra 
Svatková
 (Sva)
Školní kuchařka

Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470

Více
Blanka 
Vostřezová
Hospodářka

Kde mě najdete: Kancelář – přízemí
Tel.: +420 224 253 470

Více