Vedení školy
I. stupeň
II. stupeň
Asistenti pedagoga
Poradenské pracoviště
Nadstandardní péče
Školní družina
Nepedagogičtí pracovníci

Vedení školy

Mgr. Bc. Alice Běhounková
Mgr. Bc. 
Alice 
Běhounková
 (Bě)
Ředitelka školy, Speciální pedagog - logoped
Předměty: grafomotorika, logopedie, KUPOZ
Kde mě najdete: Kancelář ředitele – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Ing. Bc. 
Václav 
Vojta
 (Vo)
Zástupce ředitelky pro vzdělávání
Třídnictví: 8. třída
Předměty: Fyzika, Chemie, Informatika, Kroužek logiky
Kde mě najdete: Pracovna zástupce ředitele - 2. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

hodiny: v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Pavla 
Jandová
Zřizovatelka společnosti
Kde mě najdete: Kancelář - přízemí
Tel.: +420 224 253 470
Konzultační hodiny:

pondělí a středa po dohodě

Mgr. 
Jana 
Jarošová
 (Ja)
Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň
Třídnictví: 4. třída
Předměty: 1. stupeň, Program MAXÍK, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování
Kde mě najdete: Učebna 4. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Pavlína 
Havlová
 (Hv)
Zástupkyně ředitelky pro II. stupeň
Předměty: Přírodopis, Přírodopisná praktika, Pracovní činnosti
Kde mě najdete: Pracovna zástupce ředitele - 2. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

I. stupeň

Mgr. 
Klára 
Benešová
 (Bn)
Třídnictví: 3. třída
Předměty: 1. stupeň
Kde mě najdete: Učebna 3. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Mgr. 
Kateřina 
Hámová
 (Há)
Asistentka pedagoga - 5. třída, vyučující I. stupně
Předměty: Anglický jazyk
Kde mě najdete: Učebna 5. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Jana 
Jarošová
 (Ja)
Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň
Třídnictví: 4. třída
Předměty: 1. stupeň, Program MAXÍK, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování
Kde mě najdete: Učebna 4. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Denisa 
Kašparová
 (Ka)
Třídnictví: 1. třída
Předměty: 1. stupeň, Výtvarná výchova, Výtvarný kroužek
Kde mě najdete: Učebna 1. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Bc. 
Pavlína 
Lupínková
 (Lu)
Třídnictví: 2. třída
Předměty: 1. stupeň
Kde mě najdete: Učebna 2. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Tereza 
Šrámková
, DiS.
 (Šr)
Vedoucí vychovatelka školní družiny, vyučující I. stupně
Předměty: Dramatická výchova
Kde mě najdete: Učebna 5. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Hana 
Šustová
 (Šu)
Třídnictví: 5. třída
Předměty: 1. stupeň, Informatika, Kroužek sportovních her
Kde mě najdete: Učebna 5. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

II. stupeň

Mgr. 
Jakub 
Běhounek
 (Bh)
Správce webových stránek
Předměty: Seminář absolventských prací
Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470
Konzultační hodiny:

Po dohodě

"Absolvoval jsem studium na Pedagogické fakultě UK v oborech informační technologie a tělesná výchova a sport. Během studia jsem začal vyučovat na Integrálu a od roku 2014 působím i na Gymnáziu Jana Palacha v centru Prahy. Mým cílem je rozvíjet v žácích schopnosti efektivního a účelného využívání informačních a komunikačních technologií v běžném životě. Mimo školu se aktivně věnuji sportu ve všech podobách, fotografii a tvorbě grafických návrhů a nejlépe si popovídáme nad šálkem dobré kávy."

Christopher 
Egner
 (Eg)
Předměty: Konverzace v AJ, Cvičení z AJ, Kroužek vaření s rodilým mluvčím
Kde mě najdete: Učebna 7. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Pavlína 
Havlová
 (Hv)
Zástupkyně ředitelky pro II. stupeň
Předměty: Přírodopis, Přírodopisná praktika, Pracovní činnosti
Kde mě najdete: Pracovna zástupce ředitele - 2. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Lucie 
Horychová
 (Ho)
Předměty: Dramatická výchova, Dramaterapie, Bytové divadlo, Individuální vedení tematické práce, Výchova k občanství
Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Alžběta 
Jarošíková
 (Jr)
Předměty: Výtvarná výchova, Výtvarné techniky
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Mgr. 
Denisa 
Kašparová
 (Ka)
Třídnictví: 1. třída
Předměty: 1. stupeň, Výtvarná výchova, Výtvarný kroužek
Kde mě najdete: Učebna 1. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Ludmila 
Kassahunová
 (Ks)
Předměty: Anglický jazyk, Cvičení z angličtiny
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Zuzana 
Kočovská
 (Ko)
Třídnictví: 6. třída
Předměty: Dějepis, Německý jazyk, Domácnost, Pracovní činnosti
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Jiřina 
Kozlová
 (Kz)
Asistentka pedagoga - 6., 9.. třída, vyučující II. stupně
Předměty: Matematika, Pracovní činnosti
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Zdeňka 
Kučerová
 (Ku)
Předměty: Matematika, Pracovní činnosti
Kde mě najdete: Sborovna II. – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Martina 
Lechová
 (Le)
Předměty: Český jazyk
Kde mě najdete: Školní knihovna – 2. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Michaela 
Mertlová
 (Me)
Třídnictví: 9. třída
Předměty: Tělesná výchova, Zeměpis, Hudební výchova, Výchova ke zdraví, Osobnostní a sociální výchova, Kroužek kytary
Kde mě najdete: Sborovna II. – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Jakub 
Šerf
 (Še)
Předměty: Tělocvik
Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Hana 
Štefaňáková
 (Šf)
Metodik primární prevence
Třídnictví: 8. třída
Předměty: Fyzika, Výchova ke zdraví, Logopedie, Neurovývojová stimulace
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Lenka 
Štorková
 (Šo)
Předměty: Anglický jazyk, Cvičení z angličtiny
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Olga 
Svobodová
 (Sv)
Výchovná poradkyně
Třídnictví: 7. třída
Předměty: Český jazyk, Dějepis
Kde mě najdete: Sborovna II. – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Ing. Bc. 
Václav 
Vojta
 (Vo)
Zástupce ředitelky pro vzdělávání
Třídnictví: 8. třída
Předměty: Fyzika, Chemie, Informatika, Kroužek logiky
Kde mě najdete: Pracovna zástupce ředitele - 2. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

hodiny: v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Asistenti pedagoga

Mgr. 
Kateřina 
Hámová
 (Há)
Asistentka pedagoga - 5. třída, vyučující I. stupně
Předměty: Anglický jazyk
Kde mě najdete: Učebna 5. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Lenka 
Hejlová
 (He)
Vychovatelka dětského klubu, asistentka pedagoga - 3. třída
Kde mě najdete: Učebna 4. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Bc. 
Martina 
Jarošová
 (Jš)
Vychovatelka dětského klubu - ranní útočiště,
asistentka pedagoga - 8. třída
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Lenka 
Kadlecová
 (Kd)
Asistentka pedagoga - 1. třída
Kde mě najdete: Učebna 1. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Jiřina 
Kozlová
 (Kz)
Asistentka pedagoga - 6., 9.. třída, vyučující II. stupně
Předměty: Matematika, Pracovní činnosti
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Kateřina 
Suchá
 (Su)
Asistentka pedagoga - 7. třída
Kde mě najdete: Učebna 7. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Štěpánka 
Záhorová
 (Zá)
Vychovatelka dětského klubu - ranní útočiště, asistentka pedagoga - 4. třída, Feuerstein II. stupeň, kroužek jógy
Kde mě najdete: Učebna 4. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Petra 
Žigerová
 (Ži)
Asistentka pedagoga - 2. třída
Kde mě najdete: Učebna 2. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Ráda přicházím na to, jak věci kolem nás fungují. Nejen ty kolem nás, ale i ty uvnitř nás, a ráda taková poznání sdílím s ostatními. Naslouchám a pozoruji, a pokud mohu, podám pomocnou ruku.

Poradenské pracoviště

Mgr. Bc. Alice Běhounková
Mgr. Bc. 
Alice 
Běhounková
 (Bě)
Ředitelka školy, Speciální pedagog - logoped
Předměty: grafomotorika, logopedie, KUPOZ
Kde mě najdete: Kancelář ředitele – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Andrea 
Kostrhounová
 (Kos)
Školní psycholog pro I. stupeň, speciální pedagog
Předměty: grafomotorika
Kde mě najdete: Pracovna školního psychologa – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Alena 
Michálková
 (Mi)
Speciální pedagog
Předměty: Speciální náprava, Neurovývojová stimulace
Kde mě najdete: Pracovna spec. pedagoga – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Hana 
Štefaňáková
 (Šf)
Metodik primární prevence
Třídnictví: 8. třída
Předměty: Fyzika, Výchova ke zdraví, Logopedie, Neurovývojová stimulace
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Barbora 
Straková
 (St)
Školní psycholog pro II. stupeň
Kde mě najdete: Pracovna školního psychologa – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy), 222 524 976
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Olga 
Svobodová
 (Sv)
Výchovná poradkyně
Třídnictví: 7. třída
Předměty: Český jazyk, Dějepis
Kde mě najdete: Sborovna II. – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Nadstandardní péče

Mgr. Bc. Alice Běhounková
Mgr. Bc. 
Alice 
Běhounková
 (Bě)
Ředitelka školy, Speciální pedagog - logoped
Předměty: grafomotorika, logopedie, KUPOZ
Kde mě najdete: Kancelář ředitele – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Bc. 
Andrea 
Bubíková
 (Bu)
Předměty: Arteterapie
Kde mě najdete: Učebna 7. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Lucie 
Horychová
 (Ho)
Předměty: Dramatická výchova, Dramaterapie, Bytové divadlo, Individuální vedení tematické práce, Výchova k občanství
Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Jana 
Jarošová
 (Ja)
Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň
Třídnictví: 4. třída
Předměty: 1. stupeň, Program MAXÍK, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování
Kde mě najdete: Učebna 4. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Andrea 
Kostrhounová
 (Kos)
Školní psycholog pro I. stupeň, speciální pedagog
Předměty: grafomotorika
Kde mě najdete: Pracovna školního psychologa – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Eva 
Rádlová
, PhD.
 (Ra)
Logoped
Předměty: Logopedie
Kde mě najdete: Pracovna spec. pedagoga – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Lucie 
Roučková
 (Ro)
Předměty: Canisterapie
Kde mě najdete: Učebna 1. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Hana 
Štefaňáková
 (Šf)
Metodik primární prevence
Třídnictví: 8. třída
Předměty: Fyzika, Výchova ke zdraví, Logopedie, Neurovývojová stimulace
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Tomáš 
Vacek
 (Va)
Předměty: Muzikoterapie, Nácvik sociálních dovedností
Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Štěpánka 
Záhorová
 (Zá)
Vychovatelka dětského klubu - ranní útočiště, asistentka pedagoga - 4. třída, Feuerstein II. stupeň, kroužek jógy
Kde mě najdete: Učebna 4. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Školní družina

Lenka 
Hejlová
 (He)
Vychovatelka dětského klubu, asistentka pedagoga - 3. třída
Kde mě najdete: Učebna 4. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Bc. 
Martina 
Jarošová
 (Jš)
Vychovatelka dětského klubu - ranní útočiště,
asistentka pedagoga - 8. třída
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Iva 
Kavanová
 (Kv)
Vychovatelka školní družiny
Kde mě najdete: Učebna 2. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Tereza 
Šrámková
, DiS.
 (Šr)
Vedoucí vychovatelka školní družiny, vyučující I. stupně
Předměty: Dramatická výchova
Kde mě najdete: Učebna 5. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Štěpánka 
Záhorová
 (Zá)
Vychovatelka dětského klubu - ranní útočiště, asistentka pedagoga - 4. třída, Feuerstein II. stupeň, kroužek jógy
Kde mě najdete: Učebna 4. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Nepedagogičtí pracovníci

Ladislav 
Prokop
Školník
Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Romana 
Sojková
Vedoucí kuchařka
Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470
Petra 
Svatková
 (Sva)
Školní kuchařka
Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470