Vedení školy
I. stupeň
II. stupeň
Asistenti pedagoga
Poradenské pracoviště
Nadstandardní péče
Školní družina
Nepedagogičtí pracovníci

Vedení školy

Mgr. Bc. Alice Běhounková
Mgr. Bc. 
Alice 
Běhounková
 (Bě)
Ředitelka školy, Speciální pedagog - logoped
Předměty: grafomotorika, logopedie, KUPOZ, seminář absolventských projektů
Kde mě najdete: Kancelář ředitele – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Ing. Bc. 
Václav 
Vojta
 (Vo)
Zástupce ředitelky pro II. stupeň
Třídnictví: 9. třída
Předměty: Fyzika, Chemie, Informatika, Kroužek logiky
Kde mě najdete: Pracovna zástupce ředitele - 2. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

hodiny: v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Pavla 
Jandová
Jednatelka společnosti
Kde mě najdete: Kancelář - přízemí
Tel.: +420 224 253 470
Konzultační hodiny:

pondělí a středa po dohodě

Mgr. 
Jana 
Jarošová
 (Ja)
Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň
Třídnictví: 5. třída
Předměty: 1. stupeň, Program MAXÍK, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování
Kde mě najdete: Učebna 5. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

I. stupeň

Mgr. 
Klára 
Benešová
 (Bn)
Třídnictví: 4. třída
Předměty: 1. stupeň
Kde mě najdete: Učebna 4. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Mgr. 
Kateřina 
Hámová
 (Há)
Asistentka pedagoga - 1. třída, vyučující I. stupně
Předměty: Anglický jazyk
Kde mě najdete: Učebna 1. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Jana 
Jarošová
 (Ja)
Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň
Třídnictví: 5. třída
Předměty: 1. stupeň, Program MAXÍK, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování
Kde mě najdete: Učebna 5. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Bc. 
Pavlína 
Lupínková
 (Lu)
Třídnictví: 3. třída
Předměty: 1. stupeň
Kde mě najdete: Učebna 3. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Štěpánka 
Spudilová
 (Sp)
Vychovatelka dětského klubu - ranní útočiště
Třídnictví: 2. třída
Předměty: 1. stupeň, Feuerstein II. stupeň, kroužek jógy
Kde mě najdete: Učebna 2. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Tereza 
Šrámková
, DiS.
 (Šr)
Vedoucí vychovatelka školní družiny, vyučující I. stupně
Předměty: Dramatická výchova
Kde mě najdete: Učebna 5. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Hana 
Šustová
 (Šu)
Třídnictví: 1. třída
Předměty: 1. stupeň, Informatika, Kroužek sportovních her
Kde mě najdete: Učebna 1. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

II. stupeň

Mgr. 
Jakub 
Běhounek
 (Bh)
Správce webových stránek
Předměty: Seminář absolventských projektů
Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470
Konzultační hodiny:

Po dohodě

"Absolvoval jsem studium na Pedagogické fakultě UK v oborech informační technologie a tělesná výchova a sport. Během studia jsem začal vyučovat na Integrálu a od roku 2014 působím i na Gymnáziu Jana Palacha v centru Prahy. Mým cílem je rozvíjet v žácích schopnosti efektivního a účelného využívání informačních a komunikačních technologií v běžném životě. Mimo školu se aktivně věnuji sportu ve všech podobách, fotografii a tvorbě grafických návrhů a nejlépe si popovídáme nad šálkem dobré kávy."

Mgr. 
Petra  
Holanová
Předměty: Konverzace v angličtině
Kde mě najdete: Sborovna II. – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Lucie 
Horychová
 (Ho)
Předměty: Dramatická výchova, Dramaterapie, Bytové divadlo, Výchova k občanství
Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Alžběta 
Jarošíková
 (Jr)
Předměty: Výtvarná výchova, Výtvarné techniky
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Mgr. 
Ludmila 
Kassahunová
 (Ks)
Předměty: Anglický jazyk, Cvičení z angličtiny
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Zuzana 
Kočovská
 (Ko)
Výchovná poradkyně
Třídnictví: 7. třída
Předměty: Dějepis, Německý jazyk, Cvičení z angličtiny, Domácnost, Pracovní činnosti
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Jiřina 
Kozlová
 (Kz)
Asistentka pedagoga - 7. třída, vyučující II. stupně
Předměty: Fyzika, Přírodopis, Pracovní činnosti
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Zdeňka 
Kučerová
 (Ku)
Předměty: Matematika
Kde mě najdete: Sborovna II. – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Martina 
Lechová
 (Le)
Předměty: Český jazyk
Kde mě najdete: Školní knihovna – 2. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Michaela 
Mertlová
 (Me)
Třídnictví: 6. třída
Předměty: Tělesná výchova, Zeměpis, Hudební výchova, Výchova ke zdraví, Osobnostní a sociální výchova, Kroužek kytary
Kde mě najdete: Sborovna II. – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Pavla 
Plháková
 (Pl)
Předměty: Matematika
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Jakub 
Šerf
 (Še)
Předměty: Tělocvik
Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Dana 
Sládková
 (Sl)
Předměty: Domácnost
Kde mě najdete: Sborovna II. – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Hana 
Štefaňáková
 (Šf)
Metodik primární prevence, speciální pedagog
Třídnictví: 9. třída
Předměty: Výchova ke zdraví, Hudební výchova, Logopedie, Neurovývojová stimulace, Grafomotorika
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Lenka 
Štorková
 (Šo)
Předměty: Anglický jazyk, Cvičení z angličtiny
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Olga 
Svobodová
 (Sv)
Výchovná poradkyně
Třídnictví: 8. třída
Předměty: Český jazyk, Dějepis
Kde mě najdete: Sborovna II. – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Ing. Bc. 
Václav 
Vojta
 (Vo)
Zástupce ředitelky pro II. stupeň
Třídnictví: 9. třída
Předměty: Fyzika, Chemie, Informatika, Kroužek logiky
Kde mě najdete: Pracovna zástupce ředitele - 2. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

hodiny: v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Asistenti pedagoga

Mgr. Bc.  
Soňa Svatoslava 
Hájíková
 (Hj)
Asistentka pedagoga - 5. třída
Předměty: Angličtina pro začátečníky
Kde mě najdete: Učebna 5. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Kateřina 
Hámová
 (Há)
Asistentka pedagoga - 1. třída, vyučující I. stupně
Předměty: Anglický jazyk
Kde mě najdete: Učebna 1. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Lenka 
Hejlová
 (He)
Vychovatelka dětského klubu, asistentka pedagoga - 4. třída
Kde mě najdete: Učebna 3. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Bc. 
Martina 
Jarošová
 (Jš)
Vychovatelka dětského klubu - ranní útočiště,
asistentka pedagoga - 6. třída
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Lenka 
Kadlecová
 (Kd)
Asistentka pedagoga - 2. třída
Předměty: Výtvarný kroužek
Kde mě najdete: Učebna 2. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Jiřina 
Kozlová
 (Kz)
Asistentka pedagoga - 7. třída, vyučující II. stupně
Předměty: Fyzika, Přírodopis, Pracovní činnosti
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Kateřina 
Suchá
 (Su)
Asistentka pedagoga - 8., 9. třída, Vychovatelka dětského klubu
Kde mě najdete: Učebna 8. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Petra 
Žigerová
 (Ži)
Asistentka pedagoga - 3. třída
Kde mě najdete: Učebna 3. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Ráda přicházím na to, jak věci kolem nás fungují. Nejen ty kolem nás, ale i ty uvnitř nás, a ráda taková poznání sdílím s ostatními. Naslouchám a pozoruji, a pokud mohu, podám pomocnou ruku.

Poradenské pracoviště

Mgr. Bc. Alice Běhounková
Mgr. Bc. 
Alice 
Běhounková
 (Bě)
Ředitelka školy, Speciální pedagog - logoped
Předměty: grafomotorika, logopedie, KUPOZ, seminář absolventských projektů
Kde mě najdete: Kancelář ředitele – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Anežka  
Bezděková
Speciální pedagog, metodik primární prevence
Předměty: Speciální náprava, Neurovývojová stimulace
Kde mě najdete: Pracovna spec. pedagoga – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Zuzana 
Kočovská
 (Ko)
Výchovná poradkyně
Třídnictví: 7. třída
Předměty: Dějepis, Německý jazyk, Cvičení z angličtiny, Domácnost, Pracovní činnosti
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Hana 
Štefaňáková
 (Šf)
Metodik primární prevence, speciální pedagog
Třídnictví: 9. třída
Předměty: Výchova ke zdraví, Hudební výchova, Logopedie, Neurovývojová stimulace, Grafomotorika
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Olga 
Svobodová
 (Sv)
Výchovná poradkyně
Třídnictví: 8. třída
Předměty: Český jazyk, Dějepis
Kde mě najdete: Sborovna II. – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Tereza 
Tetourová
 (Te)
Školní psycholog pro II. stupeň
Předměty: Nácvik sociálních dovedností
Kde mě najdete: Pracovna školního psychologa – přízemí
Tel.: +420 725 709 772
Konzultační hodiny:

po dohodě

Na Integrálu se primárně věnuji psychologické péči o 2. stupeň a mám na starost přijímání nových žáků. Má práce je ovlivněna mým předchozím působením na pozici školní psycholožky, zkušenostmi z práce v neziskovém sektoru, terapeutickým zázemím a akademickým prostředím. Při práci se žáky je pro mě na prvním místě vytvoření atmosféry bezpečí, tolerance a respektu. Vyhledat mě můžete v pracovně školního psychologa v přízemí. Konzultace jsou možné po předchozí domluvě.

Mgr. 
Hana 
Žáčková
 (Žá)
Vedoucí školního poradenského pacoviště
Kde mě najdete: Pracovna školního psychologa – přízemí
Tel.: +420 602 675 048
Konzultační hodiny:

po dohodě

Práci s dětmi se věnuji již řadu let. V současné době také v pedagogicko - psychologické poradně, kde mou náplní práce je nejen diagnostika, ale také jednorázové či dlouhodobé poradenství pro děti i rodiče. Ve škole poskytuji péči 1. stupni, po domluvě Vás ráda přivítám v pracovně psycholožek v přízemí.

Nadstandardní péče

Jiřina Silva 
Babická
 (Ba)
Předměty: Muzikoterapie
Kde mě najdete: Učebna 9. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. Bc. Alice Běhounková
Mgr. Bc. 
Alice 
Běhounková
 (Bě)
Ředitelka školy, Speciální pedagog - logoped
Předměty: grafomotorika, logopedie, KUPOZ, seminář absolventských projektů
Kde mě najdete: Kancelář ředitele – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Anežka  
Bezděková
Speciální pedagog, metodik primární prevence
Předměty: Speciální náprava, Neurovývojová stimulace
Kde mě najdete: Pracovna spec. pedagoga – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Jana 
Blažíčková
Předměty: Arteterapie
Kde mě najdete: Učebna 8. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Bc. 
Andrea 
Bubíková
 (Bu)
Předměty: Arteterapie
Kde mě najdete: Učebna 8. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Lucie 
Horychová
 (Ho)
Předměty: Dramatická výchova, Dramaterapie, Bytové divadlo, Výchova k občanství
Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Jana 
Jarošová
 (Ja)
Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň
Třídnictví: 5. třída
Předměty: 1. stupeň, Program MAXÍK, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování
Kde mě najdete: Učebna 5. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Mgr. 
Eva 
Rádlová
, PhD.
 (Ra)
Logoped
Předměty: Logopedie
Kde mě najdete: Učebna 2. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Lucie 
Roučková
 (Ro)
Předměty: Canisterapie
Kde mě najdete: Učebna 2. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Michaela 
Šindelářová
Předměty: Canisterapie
Kde mě najdete: Učebna 2. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Štěpánka 
Spudilová
 (Sp)
Vychovatelka dětského klubu - ranní útočiště
Třídnictví: 2. třída
Předměty: 1. stupeň, Feuerstein II. stupeň, kroužek jógy
Kde mě najdete: Učebna 2. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Hana 
Štefaňáková
 (Šf)
Metodik primární prevence, speciální pedagog
Třídnictví: 9. třída
Předměty: Výchova ke zdraví, Hudební výchova, Logopedie, Neurovývojová stimulace, Grafomotorika
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Tereza 
Tetourová
 (Te)
Školní psycholog pro II. stupeň
Předměty: Nácvik sociálních dovedností
Kde mě najdete: Pracovna školního psychologa – přízemí
Tel.: +420 725 709 772
Konzultační hodiny:

po dohodě

Na Integrálu se primárně věnuji psychologické péči o 2. stupeň a mám na starost přijímání nových žáků. Má práce je ovlivněna mým předchozím působením na pozici školní psycholožky, zkušenostmi z práce v neziskovém sektoru, terapeutickým zázemím a akademickým prostředím. Při práci se žáky je pro mě na prvním místě vytvoření atmosféry bezpečí, tolerance a respektu. Vyhledat mě můžete v pracovně školního psychologa v přízemí. Konzultace jsou možné po předchozí domluvě.

Školní družina

Lenka 
Hejlová
 (He)
Vychovatelka dětského klubu, asistentka pedagoga - 4. třída
Kde mě najdete: Učebna 3. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Bc. 
Martina 
Jarošová
 (Jš)
Vychovatelka dětského klubu - ranní útočiště,
asistentka pedagoga - 6. třída
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Iva 
Kavanová
 (Kv)
Vychovatelka školní družiny
Předměty: Pracovní činnosti
Kde mě najdete: Učebna 1. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Mgr. 
Štěpánka 
Spudilová
 (Sp)
Vychovatelka dětského klubu - ranní útočiště
Třídnictví: 2. třída
Předměty: 1. stupeň, Feuerstein II. stupeň, kroužek jógy
Kde mě najdete: Učebna 2. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Tereza 
Šrámková
, DiS.
 (Šr)
Vedoucí vychovatelka školní družiny, vyučující I. stupně
Předměty: Dramatická výchova
Kde mě najdete: Učebna 5. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Nepedagogičtí pracovníci

Ladislav 
Prokop
Školník
Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Romana 
Sojková
Vedoucí kuchařka
Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470
Petra 
Svatková
 (Sva)
Školní kuchařka
Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470