Volitelné předměty

Domácnost

Vyučující: Mgr. Zuzana Kočovská, Mgr. Dana Sládková

Obsahem předmětu je zprostředkování činností z praktického života žákům ve školním prostředí. Na základě materiálních podmínek školy je tento předmět zaměřen na tematický celek Výživa v rodině, ale objevují se zde i úseky z Vedení domácnosti.

Dovednosti, které si žáci v rámci předmětu Domácnost osvojují, jsou užitečné pro jejich budoucí praktický život a případnou profesní orientaci. Umožňuje jim též získat nový pohled na činnosti, které dosud sledovali v domácím prostředí z povzdálí. Žáci zde dostávají prostor pro získání a upevnění základních dovedností a návyků spojených s vedením a provozem domácnosti a osvojení si pracovních postupů hlavně při přípravě pokrmů a provozu kuchyně.

Výuka je realizována v běžné učebně (teoretická část) a ve cvičné školní kuchyňce (praktická část). Je doplňována videoprogramy o bydlení a vaření, případně návštěvou masny, prodejny zdravé výživy nebo tematickou výstavou. Součástí každé hodiny je příprava na praktickou hodinu – výběr receptů, soupis potřebných surovin, rozpočet. Suroviny na přípravu pokrmů si žáci hradí sami.

Konverzace v AJ

Vyučující: Melissa Zikánová

jen pro žáky 8. a 9. ročníku

Konverzace v Anglickém jazyce během školního roku 2022–2023 bude probíhat podle osnov, které se zaměří na hry, které budou inspirovat jak mluvení, tak psaní v angličtině. Každá z her bude probíhat v několika lekcích a bude se řídit plánem, který pokryje veškerou kritickou gramatiku a rétoriku, kterou si studenti potřebují procvičit před vstupem na střední školu.

Lekce a hry, které hrajeme, jsou také strukturovány tak, aby umožnily studentům *jakékoli* úrovně angličtiny porozumět a tvořit vlastním tempem a také nebudou ovlivněny individuálními absencemi studentů, jako u jiných typů skupinových her. Aby věci zůstaly zajímavé, budou hráči čelit dalším výzvám a aktivitám spojenými s hrami, aby je inspirovali a rozšířili jejich příběhy (včetně speciálního děsivého Halloweenského rozšíření do první hry!)

Pro zájemce z řad žáků jsme zařadili krátký popis dvou hlavních her, které se budou během školního roku využívat. První je hra typu fantasy a pohádky a druhá hra s vesmírnou a sci-fi tématikou.

***

DELVE je hra na kreslení map a vyprávění příběhů, která dává žákům kontrolu nad trpasličím dolem, zatímco objevujete hrůzy, které se skrývají pod ním. Má jednoduchý systém pravidel, který se snadno naučíte, a dává žákům tvůrčí svobodu rozhodnout se, jak se jejich vlastní příběh bude vyvíjet.

Příběhy v první hře se zaměří na gramatiku a psaní minulého času.

***

Druhá hra se jmenuje UMBRA a je to sci-fi hra, která dává žákům nezáviděníhodný úkol založit kolonii na nepřátelské cizí planetě. Jak hra postupuje, žáci budou kopat a zkoumat, co leží v jádru planety, ale byli varováni, bez ohledu na to, jak mrtvá planeta vypadá na povrchu, vždy se pod ní skrývá něco strašného.

UMBRA, inspirovaná různými sci-fi klasikami, jako je Vetřelec, Starship Troopers a Ztracení ve Vesmíru, nabízí žákům výzvy a scénáře, které jim umožní převzít vedení v tom, jak bude jejich kolonie vypadat a jaký bude jejich vlastní sci-fi příběh.

Psaní a mluvení během této hry procvičí pasivní, formální a podobný jazyk, se kterým se často setkáváme ve sci-fi prostředích.

***

Ještě jednou, toto je pouze krátký náhled na plánované aktivity a cvičení. Těšíme se, že vám ukážeme, jak zábavné může být procvičování angličtiny.

Zvláštní poznámka k různým poruchám učení: Často se stává, že žáci se slabou angličtinou se tohoto kurzu bojí, protože si myslí, že jejich angličtina není dost dobrá, nebo že nebudou rozumět rodilému mluvčímu. Konverzace v angličtině ve škole Integral vychází vstříc všem žákům a pomáhá jim postupovat bez ohledu na jejich aktuální úroveň angličtiny. Mimořádná trpělivost a tolerance je vždy věnována studentům, kteří potřebují čas a bezpečné podpůrné prostředí k procvičování nového jazyka a nebojí se dělat chyby.

V případě dotazů ke konverzačnímu kurzu mě neváhejte kontaktovat na zikanova@skolaintegral.cz

Výtvarné techniky

Vyučující: Mgr. Alžběta Jarošíková

Předmět seznamuje se základními principy výtvarných činností. V hodinách si vyzkouší žáci různé výtvarné techniky; vedeme je k uvědomění si různorodosti materiálu, k estetickému vnímání a seberealizaci. Návštěvami výstav tříbíme výtvarný vkus žáků a učíme je utvářet si vlastní názor na umění. Učíme je využívat a poznávat různé výtvarné techniky a postupy a poukazujeme na jejich návaznost v rámci dějin výtvarného umění.

Cílem předmětu je maximální rozvinutí kreativity žáka, jeho schopnosti kombinovat nejrůznější výtvarné techniky a nalezení individuálního výtvarného názoru.