#zsintegral

Základní škola Integrál

Jsme soukromá základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení v centru Prahy.

Hlavní stránka 1

Čím jsme v Integrálu výjimeční?

V Integrálu se specializujeme na žáky se specifickými poruchami učení a poskytujeme jim komplexní speciální péči se zvýšeným zřetelem na jejich individualitu. Klademe důraz na efektivní vyučovací metody a povzbudivé hodnocení posilující zdravé sebevědomí našich žáků. Od ostatních škol se odlišujeme:

Náš výchovně vzdělávací projekt INTEGRÁL je alternativní systém vzdělávání a výchovy, určený dětem 1. až 9. ročníku. Svou koncepcí je zvláště vhodný pro žáky se specifickými poruchami učení.

Dbáme na individuální přístup při výuce. Proto je ve třídách pouze 8 až 15 žáků, v 1. a 2. ročníku dokonce maximálně 8 žáků. V každé třídě je k dispozici také asistentka pedagoga. Třídy na druhém stupni se na výuku českého a anglického jazyka, matematiky, chemie a fyziky navíc dělí na menší skupiny. V 5. třídě je v hodinách matematiky a českého jazyka vždy k dispozici i učitel z druhého stupně.

Náš komplexní systém nadstandardní péče zajišťuje poradenskou, diagnostickou a terapeutickou péči školního psychologa a nápravnou a logopedickou péči speciálního pedagoga. Dále programy KUPOZ, MAXÍK a program Neurovývojové stimulace. Žáci také mohou absolvovat skupinové lekce muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, nácviku sociálního chování, či Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování.

Zakládáme si na vzájemné důvěře, pochopení a symetrické komunikaci. Dětem věnujeme komplexní péče k dosažení studijních výsledků, které odpovídají jejich skutečným schopnostem a rozumovým předpokladům. Zvláště ceněn je úzký vztah k žákům i k jejich zákonným zástupcům. Rodinnou atmosféru podtrhuje nejen malý počet žáků ve třídách, ale i možnost každodenního kontaktu s vyučujícími, a to zvláště na I. stupni.

V 9. ročníku realizujeme povinný seminář přípravy výstupních prací. Jeho cílem je naučit žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovat se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu.

Aktuálně v Integrálu

Co se u nás právě událo nebo co plánujeme? Podívejte se do aktualit.

#aktuality| #stalo se v Integrálu

Výlet za odměnu

Letos jsme zvolili datum Výletu za odměnu již v posledním květnovém týdnu. Na základě hlasování ú...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Škola naruby 2023

Ve čtvrtek 1.6. byl den dětí a proto v naší škole proběhla výuka jinak než obvykle.  Do j...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Projekt "Mami, tati, babi, dědo, povídej!"

V 6. třídě jsme dokončili projekt z cyklu „Příběh mojí rodiny“ inspirovaný metodikou ...

Co říkají naši absolventi a rodiče?

Přesvědčte se, jak naši školu vnímají současní rodiče a jak na ni vzpomínají naši absolventi.

Nejbližší akce

14. 06. 2023
Slavnostní předání certifikátů žákům 9. tř.
14. 06. 2023
Závěrečné třídní schůzky
20. 06. 2023
XVI. ročník síťové hry TRACKMÁNIE
20. 06. 2023
Pedagogická rada – klasifikační (konec klasifikace 16.6.)
21. 06. 2023
- 23. 06. 2023
Ozdravné pobyty žáků

Zvonění

0. hodina 07:30 - 08:10
1. hodina 08:30 - 09:10
2. hodina 09:20 - 10:00
3. hodina 10:20 - 11:00
4. hodina 11:10 - 11:50
5. hodina 12:00 - 12:40
6. hodina 12:50 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:20
8. hodina 14:30 - 15:10
9. hodina 15:20 - 16:00

Jak to u nás vypadá?

Jsme menší škola jen pár kroků od Náměstí Míru s devíti kmenovými učebnami, jazykovými a výtvarnými učebnami, ale třeba i cvičnou kuchyňkou, vlastním hřištěm s umělým povrchem a kuchyní s jídelnou.

Na koho se můžete obrátit?

Neváhejte nás kontaktovat, jsme Vám plně k dispozici.

Mgr. Bc. Alice Běhounková
Mgr. Bc. 
Alice 
Běhounková
 (Bě)
Ředitelka školy, Speciální pedagog - logoped
Předměty: grafomotorika, logopedie, KUPOZ
Kde mě najdete: Kancelář ředitele – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Hlavní stránka 5
Ing. Bc. 
Václav 
Vojta
 (Vo)
Zástupce ředitelky pro vzdělávání
Třídnictví: 8. třída
Předměty: Fyzika, Chemie, Informatika, Kroužek logiky
Kde mě najdete: Pracovna zástupce ředitele - 2. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

hodiny: v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Hlavní stránka 6
Mgr. 
Barbora 
Straková
 (St)
Školní psycholog pro II. stupeň
Kde mě najdete: Pracovna školního psychologa – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy), 222 524 976
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Grantová podpora

Naši partneři

Jsme hrdí držitelé certifikátů