#zsintegral

Základní škola Integrál

Jsme soukromá základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení v centru Prahy.

Hlavní stránka 1

Čím jsme v Integrálu výjimeční?

V Integrálu se specializujeme na žáky se specifickými poruchami učení a poskytujeme jim komplexní speciální péči se zvýšeným zřetelem na jejich individualitu. Klademe důraz na efektivní vyučovací metody a povzbudivé hodnocení posilující zdravé sebevědomí našich žáků. Od ostatních škol se odlišujeme:

Náš výchovně vzdělávací projekt INTEGRÁL je alternativní systém vzdělávání a výchovy, určený dětem 1. až 9. ročníku. Svou koncepcí je zvláště vhodný pro žáky se specifickými poruchami učení.

Dbáme na individuální přístup při výuce. Proto je ve třídách pouze 8 až 15 žáků, v 1. a 2. ročníku dokonce maximálně 8 žáků. V každé třídě je k dispozici také asistentka pedagoga. Třídy na druhém stupni se na výuku českého a anglického jazyka, matematiky, chemie a fyziky navíc dělí na menší skupiny. V 5. třídě je v hodinách matematiky a českého jazyka vždy k dispozici i učitel z druhého stupně.

Náš komplexní systém nadstandardní péče zajišťuje poradenskou, diagnostickou a terapeutickou péči školního psychologa a nápravnou a logopedickou péči speciálního pedagoga. Dále programy KUPOZ, MAXÍK a program Neurovývojové stimulace. Žáci také mohou absolvovat skupinové lekce muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, nácviku sociálního chování, či Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování.

Zakládáme si na vzájemné důvěře, pochopení a symetrické komunikaci. Dětem věnujeme komplexní péče k dosažení studijních výsledků, které odpovídají jejich skutečným schopnostem a rozumovým předpokladům. Zvláště ceněn je úzký vztah k žákům i k jejich zákonným zástupcům. Rodinnou atmosféru podtrhuje nejen malý počet žáků ve třídách, ale i možnost každodenního kontaktu s vyučujícími, a to zvláště na I. stupni.

V 9. ročníku realizujeme povinný seminář přípravy výstupních prací. Jeho cílem je naučit žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovat se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu.

Aktuálně v Integrálu

Co se u nás právě událo nebo co plánujeme? Podívejte se do aktualit.

#aktuality

Letní ozdravný pobyt pro žáky 1. třídy

18. – 22. 6. 2024 na Labskou boudu Labska-bouda-1.tr_.-18.6.-21.6.-2024Stáhnout
#aktuality

Jaro v družince a v klubu

Jarní období jsme zahájili vynesením Morany. Moranu si tentokrát vyrobil každý svou – z pří...
#aktuality

Třídní schůzky 12. 6. 2024

Vážení rodiče, zveme Vás tímto na letošní závěrečné třídní schůzky, které se konají již ve ...

Co říkají naši absolventi a rodiče?

Přesvědčte se, jak naši školu vnímají současní rodiče a jak na ni vzpomínají naši absolventi.

Nejbližší akce

24. 06. 2024
- 25. 06. 2024
Výměna učebnic
26. 06. 2024
- 27. 06. 2024
Dny třídy
28. 06. 2024
Vysvědčení
24. 06. 2024
- 26. 06. 2024
Ozdravný pobyt 6. - 8. třída - Duncan
24. 06. 2024
- 27. 06. 2024
Ozdravný pobyt 9. třída

Zvonění

0. hodina 07:30 - 08:10
1. hodina 08:30 - 09:10
2. hodina 09:20 - 10:00
3. hodina 10:20 - 11:00
4. hodina 11:10 - 11:50
5. hodina 12:00 - 12:40
6. hodina 12:50 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:20
8. hodina 14:30 - 15:10
9. hodina 15:20 - 16:00

Jak to u nás vypadá?

Jsme menší škola jen pár kroků od Náměstí Míru s devíti kmenovými učebnami, jazykovými a výtvarnými učebnami, ale třeba i cvičnou kuchyňkou, vlastním hřištěm s umělým povrchem a kuchyní s jídelnou.

Na koho se můžete obrátit?

Neváhejte nás kontaktovat, jsme Vám plně k dispozici.

Mgr. Bc. Alice Běhounková
Mgr. Bc. 
Alice 
Běhounková
 (Bě)
Ředitelka školy, Speciální pedagog - logoped
Předměty: grafomotorika, logopedie, KUPOZ, seminář absolventských projektů
Kde mě najdete: Kancelář ředitele – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Hlavní stránka 5
Ing. Bc. 
Václav 
Vojta
 (Vo)
Zástupce ředitelky pro II. stupeň
Třídnictví: 9. třída
Předměty: Fyzika, Chemie, Informatika, Kroužek logiky
Kde mě najdete: Pracovna zástupce ředitele - 2. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

hodiny: v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě