Školní družina v Integrálu

Školní družina má dvě oddělení:

I. oddělení

pro děti z 1. a 2. třídy, najdete je v učebně 1. třídy s paní vychovatelkou Ivou Kavanovou

II. oddělení

pro děti z 3. a 4. třídy, najdete je v učebně 5. třídy, s paní vychovatelkou Terezou Šrámkovou

Návštěva školní družiny je zpoplatněna částkou 2000,-Kč za pololetí, tj. 400,-Kč měsíčně (viz. Školní řád část VII.). Platby je nutné uskutečnit nejpozději do 15. září (na 1. pololetí) nebo 31. ledna (na 2. pololetí) buď přímo v kanceláři školy nebo na účet 19-2251710217/0100. Do poznámky je pak třeba uvést jméno dítěte a důvod platby.

Družina funguje vždy po skončení vyučování jednotlivých tříd do 17:00 hodin. Celým školním rokem provádí děti tematický plán. Program na každý týden najdete na nástěnce školní družiny v přízemí.

Mobilní telefon: +420 722 943 849

Roční plán Školní družiny 2023/2024

Témata pro celý školní rok jsou „Ať je léto nebo zima, v družince je stále prima“ pro 1. oddělení a „Křížem krážem po planetě“ pro 2. oddělení. K naplnění témat budeme využívat všemožné techniky- výtvarné, dramatické a v ŠD II. se budou promítat dokumentární filmy. Budeme si vyprávět, hrát a společně tvořit.

Jak družina funguje?

Školní družina má 2 oddělení, každé má svou učebnu. Funguje od konce vyučování do 17:00.

Ve 15:30 se obě oddělení spojují v malé družině – v přízemí školy. Družinu navštěvují pouze děti z 1. – 4. třídy, které jsou přihlášené k pravidelné docházce.

Kolik za družinu zaplatím?

Roční poplatek je 4000,- Kč (400,- Kč za měsíc).

Platí se v kanceláři školy vždy na pololetí.

Kdo může dítě z družiny vyzvednout?

Kromě rodičů mohou dítě vyzvednout pouze osoby zapsané v zápisním lístku. Jiné osobě není možné dítě vydat.

Co se stane, když si dítě do 17:00 hod. nevyzvednu?

S dítětem počkáme do Vašeho příchodu. Poplatek za tuto dobu činí 200 Kč za každých 15 min.

Kdy může dítě odcházet samo?

Pokud má dítě v zápisním lístku vyplněno, že odchází samo, může odejít pouze v čase, který je zapsán v zápisním lístku.

Co je zápisní lístek?

Každé dítě, zapsané ve školní družině, musí mít řádně vyplněný zápisní lístek, podepsaný zákonným zástupcem dítěte.

Ke stažení ho najdete na webových stránkách školy nebo si ho můžete vyzvednout přímo ve školní družině.

Pro každý školní rok se vyplňuje nový zápisní lístek, který by měl být odevzdán v prvním týdnu zahájení docházky.

Jaká je organizace v týdnu?

Volný den       

  • děti si volí činnosti dle své volby
  • pouze v tento den si mohou přinést a hrát na svých tabletech apod. (za výběr instalovaných her zodpovídají rodiče)

Tvořivý den

  • společné hraní, výtvarné a pracovní činnosti

Tematický den

  • zpracovávají se témata z celoročního plánu

Kroužky a terapie

  • mají děti většinou jeden den v týdnu

Výletní den

  • Bude přizpůsobeno aktuální epidemiologické situaci.

Jak funguje družina, když je výletní den?

Konají se každý pátek, vždy od 14:00 hod. do 16:00 hod. Informace k nadcházejícím výletům najdete na dveřích každého oddělení, kde bude také list k přihlášení dětí. Děti, které se nezúčastní pátečního programu mohou zůstat ve škole s jednou z vychovatelek a odcházet tak libovolně.

Je účast povinná?

Účast je dobrovolná. 

Co je třeba na výlet?

Je třeba, aby děti měly jízdenky, Opencard nebo jiný doklad pro cestování MHD. Vstupné si platí děti samy, částka se měsíčně pohybuje kolem 300 – 400,- Kč.

Kdy zahajujeme výlety?

Vzhledem k adaptaci nových žáků, začínají výlety od začátku měsíce října. U prvňáčků řešíme účast individuálně. Pokud má rodič možnost si dítě vyzvedávat, necháváme delší adaptační období.

Využívá družina hřiště?

Školní hřiště využíváme s ohledem na počasí, časový plán školní družiny a ostatních tříd a momentální situaci ve skupině.

Družina a domácí úkoly

Domácí úkoly děti v družině nevypracovávají. Družina je určena k relaxaci a aktivnímu trávení volného času.

Dětský klub v Integrálu

Dětský klub slouží k trávení volného času našich žáků v ranních i odpoledních hodinách.

Ranní útočiště

pro děti z prvního stupně, najdete ho ve 3. třídě s vychovatelkami:
PO, ÚT, ČT – Mgr. Štěpánkou Spudilovou
ST, PÁ  –  Bc.  Martinou Jarošovou

Odpolední klub

pro děti z 5. třídy, najdete ho v učebně 3. třídy s paní vychovatelkou Lenkou Hejlovou

Mobilní telefon: +420 722 943 849

Ranní útočiště funguje vždy od 7:30 do 8:10 hod. Hrajeme zde hry, vyrábíme, hýbeme se a čekáme na začátek vyučování.

Odpolední klub funguje vždy po skončení vyučování 5. třídy do 16:00 hod. Po dobu celého školního roku děti pracují podle celoročního tematického plánu. Program je rozdělen na relaxační, odpočinkovou i zájmovou činnost. Zahrnuje tedy, vyrábění, sportovní aktivity, hraní venkovních i společenských her, chvíle volna i tzv. tabletové a mobilní odpoledne jednou týdně. Během školního roku zažijeme několik akcí i mimo budovu školy.

Roční plán Dětského klubu 2023/2024

Téma pro celý školní rok je  Cesta kolem světa s Willy Fogem.

V dětském klubu v letošním školním roce nás bude provázet Willy Fog. Po celý školní rok nás čeká deset zastávek na nejrůznější místa. (jedno místo-jeden školní rok)

Jak dětský klub funguje?

Má dvě podoby ranní útočiště (pro první stupeň) a odpolední klub (pro 5. třídu). Ranní útočiště je otevřené od 7:30 do 8:10 hod. Odpolední klub funguje po skončení výuky 5. třídy do 16:00 hod.

Dětský klub navštěvují v obou případech pouze děti, které jsou přihlášené.

Kolik za dětský klub zaplatím?

Roční poplatek za odpolední klub je 4000,- Kč (400,- Kč za měsíc).

Roční poplatek za ranní útočiště je 3000,- Kč (300,- Kč za měsíc).

Platí se v kanceláři školy vždy na pololetí.

Co se stane, když si dítě do 16:00 hod. nevyzvednu?

S dítětem počkáme do Vašeho příchodu. Poplatek za tuto dobu činí 200 Kč za každých 15 min.

Kdo může dítě z odpoledního klubu vyzvednout?

Kromě rodičů mohou dítě vyzvednout pouze osoby zapsané v zápisním lístku. Jiné osobě není možné dítě vydat.

Kdy může dítě odcházet samo?

Pokud má dítě v zápisním lístku vyplněno, že odchází samo, může odejít pouze v čase, který je zapsán v zápisním lístku. Druhou variantou je přinést „lísteček“ o uvolnění na daný den, který děti mohou kdykoliv do zásoby získat u vychovatelky klubu.

Co je zápisní lístek?

Každé dítě, zapsané v odpoledním klubu, musí mít řádně vyplněný zápisní lístek, podepsaný zákonným zástupcem dítěte.

Ke stažení ho najdete na webových stránkách školy ve složce dětský klub nebo si ho můžete vyzvednout přímo v odpoledním klubu.

Pro každý školní rok se vyplňuje nový zápisní lístek, který by měl být odevzdán v prvním týdnu zahájení docházky.

Jaká je organizace v klubu?

Během týdne děti navštěvují mnoho kroužků a terapií. Proto program přizpůsobujeme těmto aktivitám. Zbytek času je určen pro plnění celoročního plánu, tvořivou činnost, sportovní aktivity i volnou hru.

Využívá klub hřiště?

Školní hřiště využíváme s ohledem na počasí, časový plán klubu i ostatních tříd a momentální situaci ve skupině.