Plán akcí

Září

01. 09. 2021
Slavnostní zahájení školního roku na školním hřišti - pasování prvňáčků
08. 09. 2021
Třídní schůzky
10. 09. 2021
- 17. 09. 2021
Bleskový sběr

I. etapa

22. 09. 2021
- 24. 09. 2021
Stmelovací pobyt pro žáky 7. ročníku
23. 09. 2021
Pedagogická rada
27. 09. 2021
Ředitelské volno
30. 09. 2021
- 01. 10. 2021
Stmelovací pobyt pro 2. třídu
30. 09. 2021
Celoškolní turnaj v míčových hrách

vybíjená pro 3.-9.třídu a pro 7.-9. třídu navíc ještě přehazovaná

Říjen

30. 09. 2021
- 01. 10. 2021
Stmelovací pobyt pro 2. třídu
06. 10. 2021
- 08. 10. 2021
Seznamovací výjezd pro 6. třídu
15. 10. 2021
- 16. 10. 2021
Adaptační soustředění pro 1. třídu
20. 10. 2021
Konzultace s prodejem školních kalendářů
25. 10. 2021
- 26. 10. 2021
Ředitelské volno pro žáky

z důvodu novelizace ŠVP ZV Integrál

27. 10. 2021
- 29. 10. 2021
Podzimní prázdniny

Listopad

01. 11. 2021
Oslavy Halloweenu
03. 11. 2021
Den otevřených dveří online

K příležitosti Dne soukromého školství.

Možnost navštívit školu po ukončení provozu školy.

13. 11. 2021
Jsem laskavec – třídní projekty
18. 11. 2021
Pedagogická rada

hodnocení I. čtvrtletí

26. 11. 2021
- 03. 12. 2021
Bleskový sběr

II. etapa

Prosinec

26. 11. 2021
- 03. 12. 2021
Bleskový sběr

II. etapa

08. 12. 2021
Konzultace

s doprodejem školních kalendářů

22. 12. 2021
Ředitelské volno
23. 12. 2021
- 02. 01. 2022
Vánoční prázdniny

Leden

23. 12. 2021
- 02. 01. 2022
Vánoční prázdniny
12. 01. 2022
Třídní schůzky

spojené s literární kavárnou

25. 01. 2022
Pedagogická rada
31. 01. 2022
Vysvědčení

Únor

04. 02. 2022
Pololetní prázdniny
13. 02. 2022
- 18. 02. 2022
Lyžařský kurz

Jánské Lázně

25. 02. 2022
- 04. 03. 2022
Bleskový sběr

III. etapa

Přespání pro žáky 1.-5. tř.

Březen

25. 02. 2022
- 04. 03. 2022
Bleskový sběr

III. etapa

02. 03. 2022
Konzultace
07. 03. 2022
- 13. 03. 2022
Jarní prázdniny
16. 03. 2022
Online Den otevřených dveří pro předškoláky

možnost navštívit školu po ukončení provozu školy

Vyšetření Kariérového poradenství u žáků 8. tř.

Duben

05. 04. 2022
- 06. 04. 2022
Zápis do 1. třídy

(náhradní termín 12.4.)

14. 04. 2022
Velikonoční prázdniny
21. 04. 2022
Pedagogická rada
Přijímací řízení na SŠ

Květen

11. 05. 2022
Konzultace
18. 05. 2022
Exkurzní den pro 1.-9.r.
18. 05. 2022
Škola hrou pro budoucí prvňáčky

+ informativní schůzka pro rodiče

26. 05. 2022
Výlet za odměnu
20. 05. 2022
- 27. 05. 2022
Bleskový sběr

IV. etapa

Červen

06. 06. 2022
- 08. 06. 2022
Obhajoba absolventských prací žáků 9. tř.
15. 06. 2022
Slavnostní předání certifikátů žákům 9. tř.
15. 06. 2022
Závěrečné třídní schůzky
21. 06. 2022
XV. ročník síťové hry TRACKMÁNIE
21. 06. 2022
Pedagogická rada
22. 06. 2022
- 24. 06. 2022
Ozdravné pobyty žáků
27. 06. 2022
- 28. 06. 2022
Výměna učebnic
29. 06. 2022
Den pro třídu
29. 06. 2022
Provozní porada
30. 06. 2022
Vysvědčení

Červenec

Týdenní prázdninový kulinářský kurz
Týdenní prázdninový kurz improvizace

Srpen

Týdenní prázdninový kulinářský kurz
Týdenní prázdninový kurz improvizace