Plán akcí

Září

01. 09. 2022
Slavnostní zahájení školního roku – vítání nových prvňáčků
07. 09. 2022
Třídní schůzky
15. 09. 2022
Návštěva 9. třídy ve Středisku pro volbu povolání
16. 09. 2022
- 23. 09. 2022
Bleskový sběr – I. etapa
29. 09. 2022
Turnaj v míčových hrách – vybíjená, přehazovaná
29. 09. 2022
Pedagogická rada – adaptace nových žáků
Dokončení vyšetření Kariérového poradenství u žáků 9. tř.

Říjen

05. 10. 2022
- 07. 10. 2022
Stmelovací pobyt pro 6. třídu
19. 10. 2022
Konzultace s prodejem školních kalendářů
20. 10. 2022
- 21. 10. 2022
Adaptační soustředění pro 1. třídu
24. 10. 2022
- 25. 10. 2022
Ředitelské volno
26. 10. 2022
- 27. 10. 2022
Podzimní prázdniny

Listopad

01. 11. 2022
Oslavy svátku Halloween
03. 11. 2022
online Den otevřených dveří - Den soukromého školství
11. 11. 2022
Ze života české společnosti – program pro 8. a 9. třídu
15. 11. 2022
Pedagogická rada – hodnocení I. čtvrtletí
16. 11. 2022
Výlet do Brna za Tutanchamonem pro žáky 6. a 7. třídy
18. 11. 2022
Ředitelské volno
25. 11. 2022
- 02. 12. 2022
Bleskový sběr – II. etapa

Prosinec

25. 11. 2022
- 02. 12. 2022
Bleskový sběr – II. etapa
07. 12. 2022
Konzultace s doprodejem školních kalendářů
21. 12. 2022
Vánoční besídky, Vánoční zpívání na schodech
22. 12. 2022
Ředitelské volno
23. 12. 2022
- 02. 01. 2023
Vánoční prázdniny
15. 12. 2022
Jednodenní výlet do Drážďan pro němčináře z 8. a 9. třídy
19. 12. 2022
Adventní turnaj ve stolním tenise
15. 12. 2022
Anglická snídaně a lasergame pro angličtináře z 8. třídy
05. 12. 2022
Mikulášská nadílka
07. 12. 2022
Výlet I. stupně – „jak voní Vánoce“

Leden

23. 12. 2022
- 02. 01. 2023
Vánoční prázdniny
11. 01. 2023
Třídní schůzky
26. 01. 2023
Pedagogická rada – klasifikační (konec klasifikace - 24.1.)
31. 01. 2023
Vysvědčení
06. 01. 2023
Tříkrálový průvod
10. 01. 2023
- 13. 04. 2023
Představení spolku Divadelta – primární prevence ve formě divadla fórum

Únor

03. 02. 2023
Pololetní prázdniny
24. 02. 2023
- 03. 03. 2023
Bleskový sběr – III. etapa
17. 02. 2023
- 18. 02. 2023
Přespání ve škole pro žáky 1. - 4. třídy
19. 02. 2023
- 24. 02. 2023
LVK – pro 8. - 9. třídu – Janské Lázně
27. 02. 2023
- 28. 02. 2023
Přednášky Policie ČR

Březen

24. 02. 2023
- 03. 03. 2023
Bleskový sběr – III. etapa
01. 03. 2023
Konzultace
08. 03. 2023
Den otevřených dveří pro předškoláky
13. 03. 2023
- 19. 03. 2023
Jarní prázdniny
01. 03. 2023
Beseda s absolventy pro žáky 9. třídy
Vyšetření Kariérového poradenství u žáků 8. tř.
29. 03. 2023
Den otevřených dveří pro předškoláky II.

Duben

03. 04. 2023
- 04. 04. 2023
Zápis do 1. třídy
06. 04. 2023
Velikonoční prázdniny
20. 04. 2023
Pedagogická rada – hodnocení III. čtvrtletí
18. 04. 2023
Plavecké závody pro 5.-9.tř. v bazénu Olšanka
21. 04. 2023
- 23. 04. 2023
Návštěva Osvětimi pro němčináře z 9. třídy

Květen

10. 05. 2023
Konzultace
10. 05. 2023
Exkurzní den pro žáky 1. – 9. třídy
18. 05. 2023
Škola hrou pro budoucí prvňáčky + informativní schůzka pro rodiče
19. 05. 2023
- 26. 05. 2023
Bleskový sběr – IV. etapa
25. 05. 2023
Výlet za odměnu
03. 05. 2023
Výlet I. stupně do Botanicu v Ostré

Červen

07. 06. 2023
- 08. 06. 2023
Obhajoba výstupních prací žáků 9. tř.
14. 06. 2023
Slavnostní předání certifikátů žákům 9. tř.
14. 06. 2023
Závěrečné třídní schůzky
20. 06. 2023
XVI. ročník síťové hry TRACKMÁNIE
20. 06. 2023
Pedagogická rada – klasifikační (konec klasifikace 16.6.)
21. 06. 2023
- 23. 06. 2023
Ozdravné pobyty žáků
28. 06. 2023
První pomoc živě
30. 06. 2023
Vysvědčení
12. 06. 2023
- 13. 06. 2023
Dvoudenní výlet do Vídně pro žáky 9. třídy

Červenec

Týdenní příměstský kulinářský kurz
Týdenní příměstský kurz improvizace
07. 07. 2023
- 16. 07. 2023
Výprava do Banátu II.

Srpen

Týdenní příměstský kulinářský kurz
Týdenní příměstský kurz improvizace
Malování přízemí školy
Úprava školního hřiště
Nové žákovské židle