• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Pozvánka na konzultace

Vážení rodiče,
  zveme Vás na konzultace, které se konají v nezvyklé datum

ve středu 29. 2. 2012 od 16 do 18 hodin.

Přijďte se potěšit informacemi o úspěších vašich dětí při výuce a bezproblémovém chování i mimo ni. Pokud předpokládáte opak, doporučujeme vzít ratolest s sebou, aby mohla být domluva na společné strategii přímočařejší. Upozorňujeme, že jde o poslední možnost před čtvrtletní pedagogickou radou, která se koná po velikonočních prázdninách 12. 4. 2012.
K dispozici Vám budou všichni vyučující včetně terapeutky L. Horychové, speciální pedagožky M. Panýrkové a školní psycholožky.
V kanceláři školy budete opět moci vyřídit své případné finanční pohledávky (doplatek LVK, záloha na ozdravné pobyty, stravné na březen, mléčné svačinky, doplatek školného, …) nebo si pořídit ještě náš školní kalendář na tento rok.


Těšíme se na Vaši účast.

 

Novinky ve fotogalerii

Nové fotografie z kreslení v ateliéru s žáky 8.a 9.tříd.

 

Zápis budoucích prvňáčků již 16. 1. 2011

 

 

První třídní schůzky v roce 2012

Vážení rodiče,

zveme Vás na první třídní schůzky v novém kalendářním roce, které se konají

ve středu 11. 1. 2012 od 17 hodin.

Na programu bude hodnocení prospěchu a chování žáků v souvislosti s blížícím se závěrem 1. pololetí školního roku (uzávěrka klasifikace je 20.1.), informace o ozdravném pobytu tříd v červnu t.r., podrobnosti o probíhajících a chystaných akcích školy v následujících měsících apod.

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na určitě zajímavou přednášku pracovnice SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU Prof. Ing. Jany Dostálové, CSc. nazvanou „Výživová doporučení pro děti s ADHD a dospělé“, jejíž začátek je v 16:00 hodin ve školní jídelně.

Zástupci tříd se sejdou v ředitelně školy v 16:15 hodin.

Rodiče žáků, kteří se zúčastní Lyžařského výcvikového kurzu, očekává vedoucího této akce Mgr. Michaela Mertlová v 18:00 v učebně 6. třídy (II. patro vlevo).

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

 

TRADIČNĚ DOBRÉ VÝSLEDKY BLESKOVÉHO SBĚRU

TRADIČNĚ DOBRÉ VÝSLEDKY BLESKOVÉHO SBĚRU - POŘADÍ TŘÍD
prosinec 2011

1.místo ................4.třída – celkem 473,5 kg............průměr na žáka 47,4 kg
2.místo ................3.třída – celkem 355,5kg...............průměr na žáka 32,3 kg
3.místo ................5.třída – celkem 312 kg.............…průměr na žáka 24 kg
4.místo ................6.třída – celkem 213 kg.........……průměr na žáka 23,6 kg
5.místo ................2.třída – celkem 142,5 kg.......…...průměr na žáka 20,4 kg
6.místo ................9.třída – celkem 209,5 kg..............průměr na žáka 15 kg
7.místo ................8.třída – celkem 168 kg.................průměr na žáka 12,9 kg
8.místo ................7.třída – celkem 149,5 kg..............průměr na žáka 11,5 kg
9.místo ................1.třída – celkem 33,5 kg...........….průměr na žáka 6,7 kg

 

Celý článek...

 

Recyklohraní na téma Sběrný dvůr

30. listopadu jsme odevzdali první splněný úkol do projektu Recyklohraní na téma Sběrný dvůr. Jeho součástí byly i obrázky, které si můžete prohlédnout v článku.

 

Celý článek...