4.-5. třída

Kroužek je určený pro děti ze 4. a 5. třídy, které se cítí v angličtině nejisté a tápou. V uvolněné atmosféře budeme procvičovat a navazovat na slovní zásobu a témata, se kterými se budou žáci setkávat během dopolední výuky. Cílem je děti podpořit, aby nabraly jistotu v základech jazyka. Maximální počet ve skupině je 7 žáků.