Výtvarný kroužek navštěvují děti, které mají nejen šikovné ruce, ale především hlavu plnou nápadů a odvahu experimentovat s různými materiály. Děti pracují s rozličnými technikami, které se učí kombinovat a tím dokážou vytvářet zajímavé plošné i prostorové objekty.

Největší zájem je o práci s keramickou hlínou. Naši malí keramici se na kroužku učí pracovat s různými druhy hlíny – bílou, šedou, šamotovou i s červenicí. Používají k tomu různé druhy nástrojů – špachtle, očka, dlátka a vykrajovátka. Umí sestavovat pláty nebo modelovat z hroudy či z válečku. Znají, jak pracovat s engobou i s glazurou. Děti poznají, že trpělivost a pečlivost jsou důležité vlastnosti k tomu, aby se výrobky povedly. Při práci je i čas na pohádku, vyprávění i dostatek prostoru si zarelaxovat. Děti dokážou zhotovit drobné plastiky, plošná i prostorová dílka, která si odnesou domů a tím dělají radost sobě i svým nejbližším.