Jiřina Silva 
Babická
 (Ba)
Předměty: Muzikoterapie
Kde mě najdete: Učebna 9. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě