Bc. 
Martina 
Jarošová
 (Jš)
Vychovatelka dětského klubu - ranní útočiště,
asistentka pedagoga - 6. třída
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě