Mgr. 
Anežka  
Bezděková
Speciální pedagog, metodik primární prevence
Předměty: Speciální náprava, Neurovývojová stimulace
Kde mě najdete: Pracovna spec. pedagoga – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě