Blanka 
Vostřezová
Hospodářka
Kde mě najdete: Kancelář - přízemí
Tel.: +420 224 253 470