Jana 
Blažíčková
Předměty: Arteterapie
Kde mě najdete: Učebna 8. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)