Mgr. 
Petra  
Holanová
Předměty: Konverzace v angličtině
Kde mě najdete: Sborovna II. – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)