Mgr. 
Alžběta 
Jarošíková
 (Jr)
Předměty: Výtvarná výchova, Výtvarné techniky
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)