Jiřina 
Kozlová
 (Kz)
Asistentka pedagoga - 8., 9.. třída, vyučující II. stupně
Předměty: Matematika

Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě

Více