Jiřina 
Kozlová
 (Kz)
Asistentka pedagoga - 7. třída, vyučující II. stupně
Předměty: Fyzika, Přírodopis, Pracovní činnosti
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě