Iva 
Kavanová
 (Kv)
Vychovatelka školní družiny
Předměty: Pracovní činnosti
Kde mě najdete: Učebna 1. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě