Mgr. 
Zuzana 
Kočovská
 (Ko)
Třídnictví: 6. třída
Předměty: Dějepis, Německý jazyk, Domácnost, Pracovní činnosti
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě