Mgr. 
Zuzana 
Kočovská
 (Ko)
Předměty: Německý jazyk
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě