Lucie 
Horychová
 (Ho)
Předměty: Dramatická výchova, Dramaterapie, Bytové divadlo, Výchova k občanství
Kde mě najdete: Po dohodě
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě