Mgr. 
Jana 
Jarošová
 (Ja)
Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň
Třídnictví: 3. třída
Předměty: 1. stupeň, Program MAXÍK, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

Kde mě najdete: Učebna 3. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě

Více