Mgr. 
Olga 
Svobodová
 (Sv)
Výchovná poradkyně
Třídnictví: 8. třída
Předměty: Český jazyk, Dějepis
Kde mě najdete: Sborovna II. – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě