Mgr. 
Zdeňka 
Kučerová
 (Ku)
Předměty: Matematika
Kde mě najdete: Sborovna II. – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

v řádně vypsaných termínech, nebo po dohodě