Mgr. 
Pavla 
Plháková
 (Pl)
Předměty: Matematika
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě