Michaela 
Šindelářová
Předměty: Canisterapie
Kde mě najdete: Učebna 2. třídy
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě