Mgr. 
Dana 
Sládková
 (Sl)
Předměty: Domácnost
Kde mě najdete: Sborovna II. – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě