Mgr. 
Hana 
Štefaňáková
 (Šf)
Metodik primární prevence
Třídnictví: 8. třída
Předměty: Fyzika, Výchova ke zdraví, Logopedie, Neurovývojová stimulace
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě