Mgr. 
Hana 
Štefaňáková
 (Šf)
Metodik primární prevence, speciální pedagog
Třídnictví: 9. třída
Předměty: Výchova ke zdraví, Hudební výchova, Logopedie, Neurovývojová stimulace, Grafomotorika
Kde mě najdete: Sborovna I. – přízemí
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě