Mgr. 
Tereza 
Tetourová
 (Te)
Školní psycholog pro II. stupeň
Předměty: Nácvik sociálních dovedností
Kde mě najdete: Pracovna školního psychologa – přízemí
Tel.: +420 725 709 772
Konzultační hodiny:

po dohodě

Na Integrálu se primárně věnuji psychologické péči o 2. stupeň a mám na starost přijímání nových žáků. Má práce je ovlivněna mým předchozím působením na pozici školní psycholožky, zkušenostmi z práce v neziskovém sektoru, terapeutickým zázemím a akademickým prostředím. Při práci se žáky je pro mě na prvním místě vytvoření atmosféry bezpečí, tolerance a respektu. Vyhledat mě můžete v pracovně školního psychologa v přízemí. Konzultace jsou možné po předchozí domluvě.