Melissa 
Zikánová
 (Zi)
Předměty: Konverzace v angličtině
Kde mě najdete: Sborovna II. – 1. patro
Tel.: +420 224 253 470 (kancelář školy)
Konzultační hodiny:

po dohodě