jen pro žáky 8. a 9. ročníku

Konverzace v angličtině rozvíjí dovednosti žáků získané v hodinách anglického jazyka jednak v oblasti komunikace, ale částečně i v oblasti reálií anglicky mluvících zemí.

Obsahem předmětu je především odstraňování zábran komunikovat v cizím jazyce a rozvíjení dovednosti ho užívat v běžných životních situacích. Výuku Konverzace v angličtině zajišťuje rodilý mluvčí, který je schopen komunikovat pro případ potřeby i v češtině.

Na konci 2. pololetí konají žáci čtvrthodinovou zkoušku zaměřenou na schopnost komunikovat, upřesnit nejisté informace, popsat obrázky. Na její úspěšné zvládnutí se všichni žáci postupně připravují při výuce.
Jedním z hlavních kritérií hodnocení je nejen úroveň komunikačních dovedností dle aktuálních schopností žáka, ale především jeho snaha se zdokonalovat.