Obsahem předmětu Přírodopisná praktika je komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Člověk a příroda. Cílem je budování a rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě a vytváření postojů, které jsou v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje. Prostředkem je prožitkové poznávání živé i neživé přírody a vesmíru (přírodovědné vycházky, práce s přírodninami, vlastní badatelská práce), výklad i skupinová práce.

Tento volitelný předmět je určen pro žáky, kteří se zajímají o přírodu a životní prostředí a je jim blízký předmět přírodopis. Zabýváme se hlouběji vztahy mezi organismy navzájem a neživou přírodou a dále biologií člověka. Žáci se dozvědí informace z ekologie a ochrany životního prostředí u nás i ve světě i jak se sami mohou do ochrany přírody zapojit. Podnikneme exkurze do ZOO, botanické zahrady a mnoho dalších.