Předmět seznamuje se základními principy výtvarných činností. V hodinách si vyzkouší žáci různé výtvarné techniky; vedeme je k uvědomění si různorodosti materiálu, k estetickému vnímání a seberealizaci. Návštěvami výstav tříbíme výtvarný vkus žáků a učíme je utvářet si vlastní názor na umění. Učíme je využívat a poznávat různé výtvarné techniky a postupy a poukazujeme na jejich návaznost v rámci dějin výtvarného umění.

Cílem předmětu je maximální rozvinutí kreativity žáka, jeho schopnosti kombinovat nejrůznější výtvarné techniky a nalezení individuálního výtvarného názoru.