Pro uchazeče

Na SoZŠ Integrál přijímáme kromě prvňáčků i žáky do vyšších ročníků dle volné kapacity. Tu vám rády sdělí naše paní psycholožka (psycholog@skolaintegral.cz) nebo paní ředitelka (reditel@skolaintegral.cz).

Upozorňujeme, že naše zařízení je školou zřízenou podle §16 odst. 9 školského zákona a při přijímání žáků musíme vyhovět plně dikci zákona (viz. dále)

Proč si vybrat Integrál?

Maximálně 10 až 15 žáků ve třídě (v 1. a 2. třídě maximálně 8 žáků).

Asistentky pedagoga ve všech třídách.

Klasifikace formou slovního hodnocení v 1. a 2. třídě, v ostatních ročnících s ohledem na individuální potřeby žáků.

Působení druhého učitele z II. stupně v hodinách ČJ, AJ a M v 5. třídě.

Dělení tříd II. stupně na malé skupiny při výuce ČJ, AJ, M, Ch a F.

Kompletní školní poradenské pracoviště:

– poradenská, diagnostická a terapeutická péče školního psychologa

– nápravná a logopedická péče speciálního pedagoga, programy KUPOZ, MAXÍK

– vlastní interaktivní programy primární prevence rizikového chování pro jednotlivé třídní kolektivy

– úzká spolupráce s odbornými pracovišti (PPP, SPC, SPDM, NAUTIS, logopedické ambulance aj.)

Lekce muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, canisterapie, Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování, nácviku sociálních dovedností.

Obědy a dopolední svačiny, celodenní pitný režim, odběr Školního mléka a Ovoce do škol.

Zápis do první třídy 2024/2025

Aktualizovali jsme květnový termín Školy hrou a informativní schůzky pro rodiče – nově bude 16. 5. 2024

Formuláře ke stažení:

Přestup na Integrál z jiné základní školy

Přijímací řízení probíhá celkem ve čtyřech kolech:

  1. Úvodní rozhovor školního psychologa se zákonným zástupcem a dítětem na základě předložených zpráv z odborných vyšetření, školních sešitů, žákovské knížky apod.

  2. Psychologické a speciálně pedagogické vyšetření dítěte školním psychologem.

  3. Účast zákonného zástupce společně s dítětem na 1 vyučovací hodině.

  4. Po úspěšném absolvování předchozích kroků dítě stráví samo ve škole jeden celý týden (tzn. 5 vyučovacích dní), kde se účastní školní výuky, jako ostatní žáci. Tato část přijímacího řízení je již zpoplatněna, a to částkou 1000,-Kč.

Po absolvování celého přijímacího řízení se škola i rodina rozhodují, zda dítě do SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o. nastoupí. Ve kterékoli fázi lze předčasně ukončit přijímací řízení, když se jedna ze stran rozhodne, že škola není pro dítě vhodná.

Pokud je dítě na základě přijímacího řízení přijato, nastupuje do školy na tříměsíční adaptační pobyt. Po uplynutí této doby se dítě automaticky stává řádným žákem školy. Pokud ale adaptace žáka na nové školní prostředí nebude probíhat optimálně, proběhne na konci této tříměsíční lhůty jednání o možnosti ukončení vzdělávání žáka na SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

  1. Doporučení Školského poradenského zařízení (tj. Pedagogicko – psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum).

  2. Speciální vzdělávací potřeby žáka odpovídající zaměření školy, tj. mírný stupeň vad řeči, poruchy pozornosti (ADD), lehčí smyslové vady, poruchy učení. Bez primárních poruch chování.

  3. Kapacita jednotlivých tříd: V 1. a 2.třídě do 8 žáků, ve 3.třídě do 10 žáků, ve 4 .třídě do 12 žáků, ostatní ročníky nejvýše 15 žáků.

  4. Přítomnost dítěte u zápisu do 1.třídy, u starších žáků přítomnost u přijímacího řízení. Dostatečná míra spolupráce přijímaného.

  5. Zájem rodičů o systém vzdělávání a efektivní spolupráce s vyučujícími při zkušebním týdnu.

Přijďte se k nám podívat

Dny otevřených dveří máme 9. listopadu 2023 a 14. března 2024

Neváhejte se nám ozvat

Sídlíme na adrese Jana Masaryka 25, Praha 2, 120 00
Pár minut chůze od zastávek Náměstí Míru a Jana Masaryka
Metro: zelená linka A | Tramvaj, autobus: 10, 13, 16, 22, 135