Projekt Inovace hodnocení a forem vzdělávání v SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Hlavním cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Nedílnou součástí je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Projekt Inovace hodnocení a forem vzdělávání v SoZŠ Integrál 1