• #aktuality  | 
  • #stalo se v Integrálu

8. a 9. třída v Muzeu legií a kostela svatých Cyrila a Metoděje

Dne 17. 3. 2022 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili  vzpomínkové akce, týkající se novodobých historických dějin našeho státu.Navštívili Muzeum československých legií, kde proběhla interaktivní přednáška s dobovými předměty na téma ,, Každodennost v protektorátu.“Po té  přešli do Národního památníku hrdinů Heydrichiády na pořad ,, Jak se dělá atentát“ a interaktivní prohlídku krypty a kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.

Žáci si z této akce odnesli mnoho nových poznatků a hodnotili ji velice kladně.